امروز چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ ۱۴:۲۶

محصولات و خدمات پمپ لجن کش

پمپ لجن کش
پمپ لجن کش

الکترو پمپ های لجن کش مشهد پمپ جهت کاربرد برای پمپاژ  لجن های اب دار و ا نتقال ا بهای هرز - پمپاژ پس اب صنعتی - فاضلاب جدا نشده - تامین اب زه کشی-       ا بیاری - مهندسی فرا یند - صنا یع نیشکر - ا نواع فاضلابهای صنعتی - اب نما ها و فوارها مورد استفاد ه قرار می گیرند

مشهد پمپ
پمپ لجن کش نصب چاله خشک
پمپ لجن کش نصب چاله خشک

الکترو پمپها ی لجن کش  نصب چاله خشک عمودی جهت کاربرد  برای انتقال اب - انتقال فاضلاب وانتقال پس ابهای صنعتی و الکترو پمپهای گل کش نصب خشک عمودی و افقی جهت کاربرد در کار خانجات سنگبری - سرامیک سازی و شن شو یی ها مو رد استفاده قرار می گیرند کاتا لوگ پمپ لجن کش نصب خشک 1 کاتا لوگ پمپ لجن کش نصب خشک 2

مشهد پمپ
پمپ لجن کش شناور
پمپ لجن کش شناور

پمپ لجن کش شناور http://karoonkhozestan.com/site/group/group/25

کارون خوزستان
پمپ لجن کش مشهد پمپ ضد انفجار-ضد جرقه جهت انتقال سیالات شیمیایی و قابل اشتعال و انفجار و انواع مشتقات نفتی با بدنه چدن یا استیل و سه فاز. مشهد پمپ توس ضد انفجارضد جرقه ATEX SEWAGE PUMP,S از قدرت 2.2 تا 250 کیلو وات قطر لوله رانش 2 الی 16 این
پمپ لجن کش مشهد پمپ ضد انفجار-ضد جرقه جهت انتقال سیالات شیمیایی و قابل اشتعال و انفجار و انواع مشتقات نفتی با بدنه چدن یا استیل و سه فاز. مشهد پمپ توس ضد انفجارضد جرقه ATEX SEWAGE PUMP,S از قدرت 2.2 تا 250 کیلو وات قطر لوله رانش 2 الی 16 این

 توجه  برای دریا فت اطلاعات بیشتر به سایت شرکت مشهد پمپ ( مرجع  کا ر بردی  پمپ و پمپاژ ) مرا جعه کنید                                         WWW.MASHHADPUMP.COM                                                WWW.MPTOOS.IR    ا                              ...

مشهد پمپ
پمپ گل کش
پمپ گل کش

کا تالوگ پمپ گل کش مرجع کاربردی پمپ گل کش الکترو پمپهای گل کش جهت کاربرد در کارخانجات سنگبری - کارخانجات سرامیک سازی - کارخانجات شن شو یی و انتقال دوغاب صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند

مشهد پمپ
پمپ لجن کش استیل ریخته گری شده مشهد پمپ توس
پمپ لجن کش استیل ریخته گری شده مشهد پمپ توس

کا تالوگ پمپ لجن کش تمام استیل   فولاد زنگ نزن (آستنیتی) : نوع 304 برای استفاده در آب دریا مناسب نیست. نوع 316 ممکن است در آب دریا استفاده شود ولی دچار خوردگی شیاری می شود مگر اینکه حفاظت گالوانیک شود. آلیاژ 20 برای کاربردهای اسید سولفوریک و اسید فسفریک استفاده می شود. فولاد زنگ نزن (دوپلکس) : مقاومت در برابر خوردگی بیشتر نسبت به 316 مخصوصاً در ترک خوردگی تنشی کلراید. فولاد زنگ نزن (سوپر آستنیتی) فولاد زنگ نزن (سوپر دوپلکس) : مقاومت خوردگی خوب برای محدوده وسیعی از مایعات شامل آب دریا، آب های تولید شده، آب نمک ها، اسیدهای معدنی و تیز.

مشهد پمپ
نصب چاله خشک افقی
نصب چاله خشک افقی

Mud pumps installed cache dry hole horizontal Mashhad pump to use for water, wastewater transfer and transport After the electro-industrial water pumps for use in the manufacture of dried mud pits cache installed stonemason, Ceramic factories and sandblast are used. Kata log cache installed dry sludge pump 1 Kata log cache sludge pump installed dry 2

مشهد پمپ
پمپ لجن کش عمودی حوضچه ایی
پمپ لجن کش عمودی حوضچه ایی

کا تالوگ پمپ لجن کش حوضچه ای الکترو پمپ لجن کش عمودی حوضچه ا یی مشهد پمپ جهت کاربرد برای انتقال اب - انتقال فاضلاب -انتقال پس ابهای صنعتی - پالایشگاه ها و صنایع نفتی و برای پمپاژ پس ابهای الوده و مواد سوختنی و شیمیایی مورد استفاده قرار می گیر ند و الکترو پمپ گل کش عمودی حوضچه ایی مشهد پمپ جهت کاربرد در کارخانجات سنگبری - سرامیک سازی و شن شو یی ها مورد استفاده قرار می گیرند 

مشهد پمپ
پمپ لجن کش  گل کش ژاکت کولینگ نصب چاله خشک و چاله خیس مشهد پمپ
پمپ لجن کش گل کش ژاکت کولینگ نصب چاله خشک و چاله خیس مشهد پمپ

کا تالوگ پمپ لجن کش با سیستم ژاکت کولینگ منحنی های هم پوشانی پمپ لجن کش با سیستم ژاکت کولینگ الکترو پمپهای لجن کش مشهد پمپ سیستم ژاکت کولینگ برای انتقال اب - انتقال فاضلاب و پس اب های صنعتی و الکترو پمپهای گل کش مشهد پمپ  سیستم ژاکت کولینگ جهت کاربرد در کارخانجات سنگبری-  کارخانجات سرامیک سازی و شن شو یی مورد استفاده قرار می گیرند

مشهد پمپ
لجن کش تک فاز 1 اسب بکو
لجن کش تک فاز 1 اسب بکو

تک فاز پروانه: آهن سیم پیچی: مس بدنه: استیل قدرت: 1 اسب - 0/75 کیلووات حداکثر ارتفاع: 14 متر حداکثر آبدهی: 250 لیتر در دقیقه ورودی/خروجی: 2 اینچ

هدایت آب
لجن کش تک فاز 1 اسب امبرا

تک فاز پروانه: استیل سیم پیچی: مس بدنه: استیل قدرت: 1 اسب - 0/75 کیلووات حداکثر ارتفاع: 11 متر حداکثر آبدهی: 18 مترمکعب در ساعت ورودی/خروجی: 1.1/2 اینچ

هدایت آب
لجن کش تک فاز 2 اسب امبرا

تک فاز پروانه: استیل سیم پیچی: مس بدنه:  استیل قدرت: 2 اسب - 1/5 کیلووات حداکثر ارتفاع: 14 متر حداکثر آبدهی: 30 مترمکعب در ساعت ورودی/خروجی: 2 اینچ

هدایت آب
پمپ
پمپ

انواع پمپ در سایز ها، دبی و هد های مختلف

بازرگانی رایزن
لجن کش استیل (پخش پارس)
لجن کش استیل (پخش پارس)

لجن کش استیل تکفاز با فلوتر ابارا مدل DW 100 MA الکتروپمپ  مستغرق  تمام استیل برای فاضلاب و آبهای آلوده ابارا  کاربرد مناسب برای آبهای آلوده همراه با ذرات معلق قابل استفاده برای تصفیه آب، پمپاژ فاضلاب و آبیاری قابل انتخاب با فلوترمشخصات فنی

پخش پارس
لجن کش تمام استیل تکفاز با فلوتر ابارا مدل DW 150 MA (پخش پارس)
لجن کش تمام استیل تکفاز با فلوتر ابارا مدل DW 150 MA (پخش پارس)

لجن کش تمام استیل تکفاز با فلوتر ابارا مدل DW 150 MA الکتروپمپ  مستغرق  تمام استیل برای فاضلاب و آبهای آلوده ابارا  کاربرد مناسب برای آبهای آلوده همراه با ذرات معلق قابل استفاده برای تصفیه آب، پمپاژ فاضلاب و آبیاری قابل انتخاب با فلوترمشخصات فنی

پخش پارس
لجن کش تمام استیل سه فاز با فلوتر ابارا مدل DW 100 T (پخش پارس)
لجن کش تمام استیل سه فاز با فلوتر ابارا مدل DW 100 T (پخش پارس)

لجن کش تمام استیل سه فاز با فلوتر ابارا مدل DW 100 T الکتروپمپ  مستغرق  تمام استیل برای فاضلاب و آبهای آلوده ابارا  کاربرد مناسب برای آبهای آلوده همراه با ذرات معلق قابل استفاده برای تصفیه آب، پمپاژ فاضلاب و آبیاری قابل انتخاب با فلوترمشخصات فنی

پخش پارس
لجن کش تمام استیل سه فاز با فلوتر ابارا مدل DW 150 T (پخش پارس)
لجن کش تمام استیل سه فاز با فلوتر ابارا مدل DW 150 T (پخش پارس)

لجن کش تمام استیل سه فاز با فلوتر ابارا مدل DW 150 T  الکتروپمپ  مستغرق  تمام استیل برای فاضلاب و آبهای آلوده ابارا  کاربرد مناسب برای آبهای آلوده همراه با ذرات معلق قابل استفاده برای تصفیه آب، پمپاژ فاضلاب و آبیاری قابل انتخاب با فلوترمشخصات فنی

پخش پارس
لجن کش تمام استیل سه فاز با فلوتر ابارا مدل DW 200 T (پخش پارس)
لجن کش تمام استیل سه فاز با فلوتر ابارا مدل DW 200 T (پخش پارس)

لجن کش تمام استیل سه فاز با فلوتر ابارا مدل DW 200 T  الکتروپمپ  مستغرق  تمام استیل برای فاضلاب و آبهای آلوده ابارا  کاربرد مناسب برای آبهای آلوده همراه با ذرات معلق قابل استفاده برای تصفیه آب، پمپاژ فاضلاب و آبیاری قابل انتخاب با فلوترمشخصات فنی

پخش پارس
لجن کش تمام استیل سه فاز با فلوتر ابارا مدل DW 300 T (پخش پارس)
لجن کش تمام استیل سه فاز با فلوتر ابارا مدل DW 300 T (پخش پارس)

لجن کش تمام استیل سه فاز با فلوتر ابارا مدل DW 300 T الکتروپمپ  مستغرق  تمام استیل برای فاضلاب و آبهای آلوده ابارا  کاربرد مناسب برای آبهای آلوده همراه با ذرات معلق قابل استفاده برای تصفیه آب، پمپاژ فاضلاب و آبیاری قابل انتخاب با فلوترمشخصات فنی

پخش پارس
لجن کش
لجن کش

الکتروپمپ های لجن کش در دو نوع ساده و فلوتر دار (قطع کن برقی) و  مستغرق از1 تا 20 اینچ می باشند. الکتروپمپ های لجن کش ها از لحاظ نحوه نصب در دو نوع نصب ثابت و  متحرک ساخته می شوند.  کاربرد: - استفاده در ایستگاه های پمپاژ فاضلاب های صنعتی و خانگی - لجن کش چاه آب - انتقال انواع فاضلاب خام - لجن پساب های صنعتی مخلوط با آب - صنایع کشاورزی(آبیاری ، زهکش) - سیالات حاوی هوا و گاز - صنایع ساختمانی - نیروگاه ها - لجن فعال فاضلاب غربال شده - صنایع چوب و کاغذ - صنایع چرم سازی - مزارع پرورش ماهی و میگو - کشتارگاه ها - فاضلاب خاص با الیاف بلند - هتل ها و ...

خاجی
پمپ کفکش راد ( RAD ) پمپ 14 متری دهانه خروجی 1/4 1 اینچ (پخش پارس )
پمپ کفکش راد ( RAD ) پمپ 14 متری دهانه خروجی 1/4 1 اینچ (پخش پارس )

پمپ کفکش راد ( RAD ) پمپ 14 متری دهانه خروجی 1/4 1 اینچ از جمله محصولات گروه صنعتی راد پمپ می توان به پمپ کف کش، پمپ لجن کش، پمپ شناور اشاره نمود. گروه صنعتی راد پمپ با هدف حضور در بازارهای جهانی، و با به کار گیری نیروهای متخصص و اتکا به دانش فنی روز کلیه تلاش خود را برای ارائه بهترین محصول به مصرف کنندگان عزیز ارئه خواهد نمود.

پخش پارس
لجن کش سه فاز 3 اسب امبرا

سه فاز پروانه: استیل سیم پیچی: مس بدنه: استیل قدرت: 3 اسب - 2/2 کیلووات حداکثر ارتفاع: 19 متر حداکثر آبدهی: 42 مترمکعب در ساعت ورودی/خروجی: 2 اینچ

هدایت آب