امروز سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ ۱۴:۴۰

محصولات و خدمات منبع ذخیره

منبع پمپ آب
منبع پمپ آب

منبع تحت فشار پمپ آب (منابع تحت فشار آب)  برای ذخیره و استفاده اولیه آب استفاده می شود. از منبع تحت فشار پمپ آب برای این استفاده می شود که با هر بار باز کردن شیر ، پمپ شروع به کار ننماید. بنابر این عمر مفید و طول عمر پمپ با استفاده از منبع تحت فشار پمپ آب بالاتر می رود. منبع آب تحت فشار را به وسیله کلید اتوماتیک ، پنچ راهی و درجه به پمپ متصل می کنند. به وسیله این تجهیزات که به پمپ متصل می شوند، با باز کردن پمپ ابتدا آب موجود در منبع که تحت فشار می باشد شروع به خارج شدن می نماید. در صورتی که همچنان شیر باز باشد آن موقع افت فشار در منبع تحت فشار به د...

خاجی