امروز جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۰۹:۰۴

محصولات

پمپ ضد سایش اسلاری مشهد پمپ توس

پمپ ضد سایش اسلاری مشهد پمپ توس

پمپ های اسلاری مشهد پمپ جهت کار سنگین استفاده شده و در انواع افقی و عمودی تولید می شو ند که جهت جابجایی سیالات حاوی مواد خورنده - امور مربوط به حفاری دوغاب های دارای مواد ساینده و ذرات معلق مناسب می باشند. اکثر قطعات تشکیل دهنده پمپ قابل تعویض بوده و در ا ندازه های مختلف مو جود می باشد کاتا لوگ پمپ اسلاری منحنی هم پوشانی پمپ اسلاری


پمپ عمودی -خطی مشهد پمپ توس

پمپ عمودی -خطی مشهد پمپ توس

جهت کاربرد در صنایع نفت - گاز و پترو شیمی- سیرکوله اب گرم و سرد در : الف: سیستمهای گرمایشی خانگی ب: سیستمهای گرمایشی محلی و مو تور خانه های مرکزی در مجتمع های مسکونی - موتور خانه کارخانه ها و سیستم تهویه مطبوع مورد استفاده قرار می گیرند کاتا لوگ پمپ عمودی خطی


پمپ عمودی -ورتیکال مشهد پمپ توس

پمپ عمودی -ورتیکال مشهد پمپ توس

در الکترو پمپهای عمودی جریان محوری هیچ گونه دیواره و جداری وجود ندارد وب دلیل اختلاف فشار سطوح ممکن است بین دو انتهای توپی شافت اختلاف فشار اعمال شود زیرا معمولا یک طرف در معرض فشار تخلیه و دیگری در معرض مکش قرار دارد کاتالوگ پمپ عمودی جریان محوری


هوادهی عمقی پمپ مشهد   توسsubmersible aerator pump,s

هوادهی عمقی پمپ مشهد توسsubmersible aerator pump,s

کا تالوگ پمپ هوادهی عمقی توجه  برای دریا فت اطلاعات بیشتر به سایت شرکت مشهد پمپ ( مرجع  کا ر بردی  پمپ و پمپاژ ) مرا جعه کنید                                         WWW.MASHHADPUMP.COM                                                WWW.MPTOOS.IR    پمپ های هوادهی عمقی مشهد پمپ جهت کاربرد در مخازن اختلاط و متعادل سازی فاضلاب تثبی...


پمپ سانتر فیوژ مستغرق مشهد پمپ

پمپ سانتر فیوژ مستغرق مشهد پمپ

کاتالوگ پمپ سانتر فیوژ مستغرق پمپ گریز از مرکز مستغرق مشهد پمپ جهت کاربرد در آبنما (فواره)، پمپاژ آب های تمیز یا کمی آلوده و دارای شن و ماسه ی کم ٬ پمپاژ آب با شن و ماسه زیاد مانند آب رودخانه ٬ایستگاه های پمپاژ آب باران ٬سیل ٬ طوفان و ... مورد استفاده قرار میگیرند.


پمپ انتقال سیالات داغ مشهد پمپ توس

پمپ انتقال سیالات داغ مشهد پمپ توس

کا تالوگ پمپ سانتر فیوژ انتقال سیا لات داغ پمپهای گریز از مرکز (انتقال سیالات داغ) مشهد پمپ جهت کاربرد برای انتقال روغن های معدنی یا مایعات انتقال حرارت مصنوعی در سیستم های انتقال حرارت (DIN 4754) و یا باز چرخش آب داغ(DIN 4752) طراحی شده اند. این پمپها برای نرخ های جریان بالا مناسب هستند و تا دماهای کاری 350 درجه سانتیگراد نیاز به تجهیزات خنک کاری بیرونی ندارند. این امر باعث بهبود قابلیت اطمینان می شود زیرا نیاز به سیستم های جانبی خنک کاری آسیب پذیر وجود ندارد.


پمپ سانترفیوژ فرایندی (ansi )مشهد پمپ توس

پمپ سانترفیوژ فرایندی (ansi )مشهد پمپ توس

پمپ سانترفیوژ فرایندی (ansi )مشهد پمپ توس کا تالوگ پمپ سانتر فیوژ در گروه های الیاژی پمپهای گریز از مرکز (سانترفیوژ در گروههای آلیاژی) مشهد پمپ جهت کاربرد در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، کارخانجات شیشه سازی ٬ تولید کلر و سدیم کارخانجات سنگ آهن مورد استفاده قرار می گیرند.


الکترو پمپ 2 پروانه 2 اسب بکو

الکترو پمپ 2 پروانه 2 اسب بکو

پروانه: برنج سیم پیچی: مس قدرت: 2 اسب - 1/5 کیلووات حداکثر ارتفاع: 66 متر حداکثر آبدهی: 125 لیتر در دقیقه ورودی/خروجی: 1.1/4x1 اینچ


الکترو پمپ بشقابی 1 اسب بکو

الکترو پمپ بشقابی 1 اسب بکو

پروانه: برنج سیم پیچی: مس قدرت: 1 اسب - 0/75 کیلووات حداکثر ارتفاع: 36 متر حداکثر آبدهی: 100 لیتر در دقیقه ورودی/خروجی: 1x1 اینچ   


الکترو پمپ 0/5 اسب بکو

الکترو پمپ 0/5 اسب بکو

پروانه: برنج سیم پیچی: مس قدرت: 0/5 اسب - 0/37 کیلووات حداکثر ارتفاع: 28 متر حداکثر آبدهی: 27 لیتر در دقیقه ورودی/خروجی: 1x1 اینچ


الکترو پمپ 1/5 اسب بکو

الکترو پمپ 1/5 اسب بکو

پروانه: برنج سیم پیچی: مس قدرت: 1/5 اسب - 1/1 کیلووات حداکثر ارتفاع: 25 متر حداکثر آبدهی: 390 لیتر در دقیقه ورودی/خروجی: 2x2 اینچ


الکترو پمپ 2 اسب بکو

الکترو پمپ 2 اسب بکو

پروانه: برنج سیم پیچی: مس قدرت: 2 اسب - 1/5 کیلووات حداکثر ارتفاع: 30 متر حداکثر آبدهی: 390 لیتر در دقیقه ورودی/خروجی: 2x2 اینچ


الکترو پمپ 3 اسب بکو

الکترو پمپ 3 اسب بکو

پروانه: برنج سیم پیچی: مس قدرت: 3 اسب - 2/2 کیلووات حداکثر ارتفاع: 34 متر حداکثر آبدهی: 450 لیتر در دقیقه ورودی/خروجی: 2x2 اینچ


الکترو پمپ 2 پروانه 1/5 اسب بکو

الکترو پمپ 2 پروانه 1/5 اسب بکو

پروانه: برنج سیم پیچی: مس قدرت: 1/5 اسب - 1/1 کیلووات حداکثر ارتفاع: 54 متر حداکثر آبدهی: 110 لیتر در دقیقه ورودی/خروجی: 1.1/4x1 اینچ


کفکش سه فاز 4 اینچ 17.5 اسب بکو

سه فاز پروانه: چدن، 3 عدد سیم پیچی: مس روکش دار قدرت: 17/5 اسب حداکثر ارتفاع: 85 متر حداکثر آبدهی: 60 مترمکعب 4 اینچ


الکترو پمپ جتی 1 اسب بکو

الکترو پمپ جتی 1 اسب بکو

پروانه: برنج سیم پیچی: مس قدرت: 1 اسب - 0/75 کیلووات حداکثر ارتفاع: 46 متر حداکثر آبدهی: 90 لیتر در دقیقه ورودی/خروجی: 1x1 اینچ


الکتروموتور سه فاز 1/2 اسب وات

سه فاز پروانه: سیم پیچی: قدرت: 1/2 اسب - 0/37 کیلووات


الکتروموتور سه فاز 3/4 اسب وات

سه فاز پروانه: سیم پیچی: قدرت: 3/4 اسب - 0/55 کیلووات


الکتروموتور سه فاز 1 اسب وات

سه فاز پروانه: سیم پیچی: قدرت: 1 اسب - 0/75 کیلووات


الکتروموتور سه فاز 1/5 اسب وات

سه فاز پروانه: سیم پیچی: قدرت: 1/5 اسب - 1/1 کیلووات


الکتروموتور سه فاز 2 اسب وات

سه فاز پروانه: سیم پیچی: قدرت: 2 اسب - 1/5 کیلووات


الکتروموتور سه فاز 3 اسب وات

سه فاز پروانه: سیم پیچی: قدرت: 3 اسب - 2/2 کیلووات


الکتروموتور سه فاز 4 اسب وات

سه فاز پروانه: سیم پیچی: قدرت: 4 اسب - 3 کیلووات


الکتروموتور سه فاز 5/5 اسب وات

سه فاز پروانه: سیم پیچی: قدرت: 5/5 اسب - 4 کیلووات


الکتروموتور سه فاز 7/5 اسب وات

سه فاز پروانه: سیم پیچی: قدرت: 7/5 اسب - 5/5 کیلووات


الکتروموتور سه فاز 10 اسب وات

سه فاز پروانه: سیم پیچی: قدرت: 10 اسب - 7/5 کیلووات


الکتروموتور سه فاز 15 اسب وات

سه فاز پروانه: سیم پیچی: قدرت: 15 اسب - 11 کیلووات


الکتروموتور سه فاز 20 اسب وات

سه فاز پروانه: سیم پیچی: قدرت: 20 اسب - 15 کیلووات


الکتروموتور سه فاز 25 اسب وات

سه فاز پروانه: سیم پیچی: قدرت: 25 اسب - 18/5 کیلووات


الکتروموتور سه فاز 30 اسب وات

سه فاز پروانه: سیم پیچی: قدرت: 30 اسب - 22 کیلووات


الکتروموتور سه فاز 45 اسب وات

سه فاز پروانه: سیم پیچی: قدرت: 45 اسب - 30 کیلووات


الکتروموتور سه فاز 50 اسب وات

سه فاز پروانه: سیم پیچی: قدرت: 50 اسب - 37 کیلووات


الکتروموتور سه فاز 60 اسب وات

سه فاز پروانه: سیم پیچی: قدرت: 60 اسب - 45 کیلووات


الکتروموتور سه فاز 75 اسب وات

سه فاز پروانه: سیم پیچی: قدرت: 75 اسب - 55 کیلووات


الکتروپمپ شناور سه فاز 2 اینچ 4 اسب 156 متر امبرا

جهت چاه های 4 اینچ سه فاز پروانه: سیم پیچی: مس بدنه: استیل قدرت: 4 اسب - 3 کیلووات حداکثر ارتفاع: 156 متر حداکثر آبدهی: 9/6 مترمکعب در ساعت 2 اینچ


الکتروپمپ طبقاتی 0/8 اسب 46 متر الیاس

پروانه: استیل قدرت: 0/8 اسب - 0/56 کیلووات حداکثر ارتفاع: 46 متر حداکثر آبدهی: 3/5 مترمکعب در ساعت دور: 2900


الکتروپمپ طبقاتی 0/75 اسب 36 متر الیاس

پروانه: استیل قدرت: 0/75 اسب - 0/55 کیلووات حداکثر ارتفاع: 36 متر حداکثر آبدهی: 3/5 مترمکعب در ساعت دور: 2900


الکتروپمپ شناور تک فاز 2 اینچ 3 اسب 56 متر امبرا

جهت چاه های 4 اینچ تک فاز پروانه: سیم پیچی: مس بدنه: استیل قدرت: 3 اسب - 2/2 کیلووات حداکثر ارتفاع: 56 متر حداکثر آبدهی: 24 مترمکعب در ساعت 2 اینچ


الکتروپمپ شناور تک فاز 2 اینچ 2 اسب 40 متر امبرا

جهت چاه های 4 اینچ تک فاز پروانه: سیم پیچی: مس بدنه: استیل قدرت: 2 اسب - 1/5 کیلووات حداکثر ارتفاع: 40 متر حداکثر آبدهی: 24 مترمکعب در ساعت 2 اینچ


الکتروپمپ طبقاتی 1 اسب 54 متر الیاس

پروانه: استیل قدرت: 1 اسب - 0/75 کیلووات حداکثر ارتفاع: 54 متر حداکثر آبدهی: 3/5 مترمکعب در ساعت دور: 2900


الکتروپمپ طبقاتی 1 اسب 38 متر الیاس

پروانه: استیل قدرت: 1 اسب - 0/75 کیلووات حداکثر ارتفاع: 38 متر حداکثر آبدهی: 7 مترمکعب در ساعت دور: 2900


الکتروپمپ طبقاتی 1/5 اسب 46 متر الیاس

پروانه: استیل قدرت: 1/5 اسب - 1/1 کیلووات حداکثر ارتفاع: 46 متر حداکثر آبدهی: 7 مترمکعب در ساعت دور: 2900


الکتروپمپ طبقاتی 1/5 اسب 55 متر الیاس

پروانه: استیل قدرت: 1/5 اسب - 1/1 کیلووات حداکثر ارتفاع: 55 متر حداکثر آبدهی: 7 مترمکعب در ساعت دور: 2900


الکتروپمپ شناور تک فاز 1.1/4 اینچ 3 اسب 296 متر امبرا

جهت چاه های 4 اینچ تک فاز پروانه: سیم پیچی: مس بدنه: استیل قدرت: 3 اسب - 2/2 کیلووات حداکثر ارتفاع: 296 متر حداکثر آبدهی: 3 مترمکعب در ساعت 1.1/4 اینچ


الکترو پمپ جتی 1 اسب سری emj

الکترو پمپ جتی 1 اسب سری emj

پمپ سری EMJ دارای قدرت مکش از اتفاع 9 متر وهنگام روشن بودن از نوع بی صدا می باشد.و قادر است آبهای که در آن هوا موجود است به راحتی پمپ کند.و موارد استفاده در بوستر پمپ های و آبرسانی به باغچه ها با عمر طولانی


الکتروپمپ سانتریفیوژ تک پروانه , دو پروانه, CDX , 2CDX , (EBARA)

الکتروپمپ سانتریفیوژ تک پروانه , دو پروانه, CDX , 2CDX , (EBARA)

الکتروپمپ سانتریفیوژ استیل تک پروانه و دو پروانه مناسب برای افزایش فشار آب، تصفیه اب و آبیاری و نیز جهت سیستم های تهویه و پمپاژ آب مخلوط با مایعات خورنده و دیگر کاربردهای صنعتی


صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳ بعدی »