امروز چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ ۱۳:۴۷

محصولات و خدمات سختی گیر

دی اریتوروایرسپراتور

دی اریتوروایرسپراتور

دی اریتوروایرسپراتور(بامین تهویه)


رسوب گیر پلی فسفات آسیا کالا  CLEAN WAY (پخش پارس )

رسوب گیر پلی فسفات آسیا کالا CLEAN WAY (پخش پارس )

رسوب گیر پلی فسفات آسیا کالا CLEAN WAY محتوی هوزینگ این فیلتر دارای کریستال های پلی فسفات جهت حذف آهک و رسوبات آب که منجر به عدم رسوبگیری در قطعات لوله ها دستگاه های مختلف است


سختی گیر مغناطیسی ROBAA (پخش پارس )

سختی گیر مغناطیسی ROBAA (پخش پارس )

سختی گیر مغناطیسی ROBAA رسوب گیرهای مغناطیسی  :امواج مغناطیسی دائمی موجب میگردند که ذرات کلسیم و سختی موجود درآب یونیزه و دارای بار الکتریکی شوند و بصورت معلق در آب خارج شوند.همچنین ملکولهای آب در اثر قرار گرفتن در میدان مغناطیسی بسیار قوی از حالت بی نظمی خارج شده و سطح تماس آنها با یکدیگر کاهش یابد که این فرایند موجب افزایش قدرت حلالیت آب می شود بطوریکه با گذشت زمان رسوبات ایجاد شده قبلی نیز در آب حل شده و خارج می شوند.