امروز شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ۰۸:۰۹

محصولات

فیلتر اتوماتیک تیپ افقی 6 اینچ

فیلتر اتوماتیک تیپ افقی 6 اینچ

فیلتر اتوماتیک تیپ افقی ورودی و خروجی مورد استفاده در این نوع از فیلترها از 2 تا 12 اینچ و ظرفیت آنها نیز براساس نیاز از 25 تا 1500 متر مکعب متغیر میباشد.