امروز دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶ ۰۷:۳۸

محصولات و خدمات مخزن پلی اتیلن

سپتیک تانک(توسعه شبکه آبرسانی)
سپتیک تانک(توسعه شبکه آبرسانی)

تلفن: 77727613,77727614 -021 مدیر بازرگانی(مجتبی تمدن): 09122214105 آدرس وب سایت: www.tsha.ir

توسعه شبکه آبرسانی
لوله کاروگیت تا سایز 1200 میلیمتر آبیاران صنعت
لوله کاروگیت تا سایز 1200 میلیمتر آبیاران صنعت

 لوله کاروگیت سایز 1200 برای مصارف آبرسانی وفاضلاب لوله های دوجداره پلی اتیلن یا همان کاروگیت به لولهای گفته میشود که دارای دوجداره بوده وشکل ظاهری آن حلقه حلقه ویکی لایه درونی لوله دارای سطح صاف میباشد که جهت دعبور سیالات با ماهیت اسیدی وبازی وپسابهای صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد لوله کاروگیت فشاربار داخلی ندارد واین لولها عملا به عنوان یک جوی زیر زمینی وظیفه انتقال آب  ودیگر سیالات را دارد  این لولها بخاطر سطح حلقوی شکل دارای استحکام بالا میباشدو فشارهای سطحی وزیر سطحی زمین رامتحمل میشود منظور افشار همانبار خارجی است که به ترتیب 31.5/64/16کیلونی...

آبیاران صنعت
لوله کاروگیت سایز 400 میلیمتر آبیاران صنعت
لوله کاروگیت سایز 400 میلیمتر آبیاران صنعت

لوله کاروگیت سایز 400 برای مصارف فاضلاب شهری آبرسانی وجمع آوری آبهای سطحی لوله های دوجداره پلی اتیلن یا همان کاروگیت به لولهای گفته میشود که دارای دوجداره بوده وشکل ظاهری آن حلقه حلقه ویکی لایه درونی لوله دارای سطح صاف میباشد که جهت دعبور سیالات با ماهیت اسیدی وبازی وپسابهای صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد لوله کاروگیت فشاربار داخلی ندارد واین لولها عملا به عنوان یک جوی زیر زمینی وظیفه انتقال آب  ودیگر سیالات را دارد  این لولها بخاطر سطح حلقوی شکل دارای استحکام بالا میباشدو فشارهای سطحی وزیر سطحی زمین رامتحمل میشود منظور افشار همان بار خارجی است که به ترتیب ...

آبیاران صنعت
لوله کاروگیت سایز 200 میلیمتر آبیاران صنعت
لوله کاروگیت سایز 200 میلیمتر آبیاران صنعت

لوله کاروگیت سایز 200 آبیاران صنعت استفاده در آبیاری فاضلاب قنات و آبهای سطهی لوله های دوجداره پلی اتیلن یا همان کاروگیت به لولهای گفته میشود که دارای دوجداره بوده وشکل ظاهری آن حلقه حلقه ویکی لایه درونی لوله دارای سطح صاف میباشد که جهت دعبور سیالات با ماهیت اسیدی وبازی وپسابهای صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد لوله کاروگیت فشاربار داخلی ندارد واین لولها عملا به عنوان یک جوی زیر زمینی وظیفه انتقال آب  ودیگر سیالات را دارد  این لولها بخاطر سطح حلقوی شکل دارای استحکام بالا میباشدو فشارهای سطحی وزیر سطحی زمین رامتحمل میشود منظور افشار همانبار خارجی است که به ترتیب...

آبیاران صنعت
لوله کاروگیت سایز 1000 میلیمتر آبیاران صنعت
لوله کاروگیت سایز 1000 میلیمتر آبیاران صنعت

لوله کاروگیت سایز 1000 برای مصارف آبرسانب فاضلاب شهری وجمع آوری آبهای سطحی لوله های دوجداره پلی اتیلن یا همان کاروگیت به لولهای گفته میشود که دارای دوجداره بوده وشکل ظاهری آن حلقه حلقه ویکی لایه درونی لوله دارای سطح صاف میباشد که جهت دعبور سیالات با ماهیت اسیدی وبازی وپسابهای صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد لوله کاروگیت فشاربار داخلی ندارد واین لولها عملا به عنوان یک جوی زیر زمینی وظیفه انتقال آب  ودیگر سیالات را دارد  این لولها بخاطر سطح حلقوی شکل دارای استحکام بالا میباشدو فشارهای سطحی وزیر سطحی زمین رامتحمل میشود منظور افشار همانبار خارجی است که به ترتیب 31.5/64/16کیلونیتون ت...

آبیاران صنعت
منهول پلی اتیلن
منهول پلی اتیلن

منهول پلی اتیلن آدم رو 3 متری آبیاران صنعت

آبیاران صنعت
لوله کاروگیت سایز1500 پتیلن صنعت
لوله کاروگیت سایز1500 پتیلن صنعت

لوله های پلی اتیلن کاروگیت که در اصطلاح به آن لوله های دو جداره گفته می شود که دارای دو قسمت است  که یک جداره بیرونی  باشکل ظاهری موحدار و یا به عبارتی حلقه حلقه و یک لایه درونی لوله که دارای سطحی صاف می باشد . این برای عبور سیالات که دارای ماهیت فاضلابی ، اسیدی و بازی و پس آبهای صنعتی مورد استفاده قرارا می گیرند . لوله های کارو گیت ( پلی اتیلن دو جداره ) بر داخلی ندارند و عملا این نوع لوه ها برای مسیر های آب و یا جوب های زیر زمینی جهت انتقال سیالات استفاده می شود لوله های کاروگیت ( پلی اتیلن دو جداره ) حلقه ای ساخته می شوند تا بتوانند استحکام بیشتر ی در برابر فشار های محیط...

پتیلن صنعت
لوله کاروگیت سایز2000 پتیلن صنعت
لوله کاروگیت سایز2000 پتیلن صنعت

لوله های پلی اتیلن کاروگیت که در اصطلاح به آن لوله های دو جداره گفته می شود که دارای دو قسمت است  که یک جداره بیرونی  باشکل ظاهری موحدار و یا به عبارتی حلقه حلقه و یک لایه درونی لوله که دارای سطحی صاف می باشد . این برای عبور سیالات که دارای ماهیت فاضلابی ، اسیدی و بازی و پس آبهای صنعتی مورد استفاده قرارا می گیرند . لوله های کارو گیت ( پلی اتیلن دو جداره ) بر داخلی ندارند و عملا این نوع لوه ها برای مسیر های آب و یا جوب های زیر زمینی جهت انتقال سیالات استفاده می شود لوله های کاروگیت ( پلی اتیلن دو جداره ) حلقه ای ساخته می شوند تا بتوانند استحکام بیشتر ی در برابر فشار های محیط...

پتیلن صنعت
لوله کاروگیت سایز2500 پتیلن صنعت
لوله کاروگیت سایز2500 پتیلن صنعت

لوله های پلی اتیلن کاروگیت که در اصطلاح به آن لوله های دو جداره گفته می شود که دارای دو قسمت است  که یک جداره بیرونی  باشکل ظاهری موحدار و یا به عبارتی حلقه حلقه و یک لایه درونی لوله که دارای سطحی صاف می باشد . این برای عبور سیالات که دارای ماهیت فاضلابی ، اسیدی و بازی و پس آبهای صنعتی مورد استفاده قرارا می گیرند . لوله های کارو گیت ( پلی اتیلن دو جداره ) بر داخلی ندارند و عملا این نوع لوه ها برای مسیر های آب و یا جوب های زیر زمینی جهت انتقال سیالات استفاده می شود لوله های کاروگیت ( پلی اتیلن دو جداره ) حلقه ای ساخته می شوند تا بتوانند استحکام بیشتر ی در برابر فشار های محیط...

پتیلن صنعت
پکیج تصفیه فاضلاب - سپتیک تانک پلی اتیلن (صنایع شها)
پکیج تصفیه فاضلاب - سپتیک تانک پلی اتیلن (صنایع شها)

پکیج تصفیه فاضلاب  سپتیک تانک پلی اتیلن (صنایع شها) در تصویر نشان داده شما یک پکیج تصفیه فاضلاب را مشاهده می فرمایید این پکیج ساده ترین نوع پکیج جهت تصفیه فاضلاب انسانی میباشد . این پکیج دارای بدنه فلزی با رنگ اپوکسی با بلوئر های نسل جدید آلمانی میباشد . این بلوئر ها دارای ترکیب همزمان اکسیژن و نیتروژن جهت هوادهی سریع تر و بهتر میباشند .   تعداد 2عدد پکیج بهمراه زیرساخت فلزی اسکلت آماده تحویل میباشد حجم این دستگاه 20 مترمکعب و روش کار SBR میباشد .

صنایع شها
سپتیک تانک پلی اتیلن(صنایع شها)
سپتیک تانک پلی اتیلن(صنایع شها)

سپتیک تانک پلی اتیلن سپتیک تانک فاضلاب از جنس پلی اتیلن فشرده . سپتیک فاضلاب برای نگهداری فاضلاب جهت ایجاد تعفن ماندگار و رقیق سازی و روان سازی فاضلاب انسانی استفاده میگردد. ساختمان ها و مراکز پرجمعیت جهت حفظ لوله کاروگیت فاضلاب و شبکه اگوی فاضلاب شهری حتما نیاز دارند تا در پروسه ای فاضلاب را رقیق و روانه اکو سیستم فاضلابی کنند این کار با سپتیک تانک یا همان سپتینگ فاضلاب انجام میگردد. چرا جنس پلی اتیلن : (سپتیک تانک پلی اتیلن) آشنایی با جنس پلی اتیلنی که در ساخت سپتیک تانک پلی اتیلن استفاده میگردد پلی‌اتیلن‌ها خانواده‌ای از گرمانرم‌ها می‌باشند که از طریق پلیمریزاسیون ...

صنایع شها
سپتیک تانک (صنایع شها)
سپتیک تانک (صنایع شها)

یکی از با کیفیت ترین و مقرون بصرفه ترین خط های تولیدی پلی اتیلن دوجداره در خاورمیانه منحصرا در اختیار شرکت های صنعتی در ایران میباشد . از جمله محصولات تولیدی این گروهها منهول پلی اتیلن , سپتیک تانک پلی اتیلن , مخازن دولایه و دوجداره پلی اتیلن , لوله کاروگیت پلی اتیلن و … میباشد . سپتیک تانک پلی اتیلن گروه های صنعتی در ایران به دو صورت کورتیوب , کورلس تیوب و  اسپیرال CoreTube , Spiral تولید می گردند . همچنین جهت محاسبه و نحوه جاگذاری و مشاوره سپتیک تانک پلی اتیلن در شهرهای (تهران , کرج , مشهد , ارومیه , تبریز , ایلام , یزد , ساری , رشت , اصفهان , شیراز و …) می توانید با تلفن های پشتیبا...

صنایع شها
سپتیک تانک فاضلاب پلی اتیلن
سپتیک تانک فاضلاب پلی اتیلن

سپتیک تانک فاضلاب پلی اتیلن >سپتیک تانک پلی اتیلن - اسپیرال مشتریان و خریداران سپتیک تانک پلی اتیلن توجه نمایید . گروه ایران کولینگ با بیش از نیم قرن تجربه در صنعت پلی اتیلن – صنعت تولید سپتیک تانک پلی اتیلن در کشور روز به روز در حال پیشرفت میباشد . ما به عنوان یکی از قدیمیترین سایت های حوزه ">سپتیک تانک پلی اتیلن و تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال امروز قادریم در کلیه زمینه های راه اندازی و تولید>سپتیک تانک های پلی اتیلن, سپتیک تانک فاضلاب مشاور فنی شما باشیم . امیداوریم اطلاعات فنی ارایه شده در وب سایت پاسخگوی مشکلات شما در مورد خرید سپتیک تانک پلی اتیلن باشد . د...

صنایع شها
منبع انبساط باز و بسته
منبع انبساط باز و بسته

منبع انبساط باز و بسته(بامین تهویه)

بامین تهویه
اتصالات پلی اتیلن دست ساز
اتصالات پلی اتیلن دست ساز

اتصالات پلی اتیلن دست سازاز سایز16 تا 2000 با فشار کاری2 تا40 بار بنا به سفارش مشتری تولیید می گردد

پتیلن صنعت
منبع ذخیره آب و سوخت
منبع ذخیره آب و سوخت

منبع ذخیره آب و سوخت - فروش منبع ذخیره

بامین تهویه
مخزن اسید
مخزن اسید

مخزن نگهداری اسید  پلی اتیلن یک مولکول نیمه کریستال است که بخشی از آن کریستالی و بخش دیگری از آن بی شکل است. قسمت کریستالی جایی است که زنجیره های جانبی که بصورت منظم چیده شده، بطور دقیق تا خورده و لایه ها بصورت موازی و درهم فشرده قرار گیرند. زمانی این اتفاق می افتد که زنجیره های جانبی کمتری در ساختمان مولکول پلی اتیلن باشد. در بخش کریستالی، مولکولها در هر کریستال دارای خواص منحصر به فرد می باشند. در صورتیکه زنجیره های مولکولی درهم پیچیده، شاخه های اصلی تاخورده و شاخه های فرعی نزدیک به هم که بصورت تصادفی قرار گرفته و جرم مولکولی کمی دارند، بخش بی شکل (amorphous) را تشکیل می دهند. ...

ناب زیست
سپتیک تانک فاضلابی (روتنگران پارسه)
سپتیک تانک فاضلابی (روتنگران پارسه)

سپتیک تانک (روتنگران پارسه) فاضلاب خانه ها بواسطه ی لوله فاضلاب به داخل سپتیک تانک هدایت میشوند. سپتیک تانک بطور طبیعی فاضلاب را تصفیه میکند و پساب را برای مدت زمان کافی در درون خود نگه میدارد تا زمانی که مایعات و مواد جامد از هم جدا میشوند. فاضلاب، داخل سپتیک تانک سه لایه را تشکیل میدهد. جامدات سبک تر از آب (مانند روغن و چربی) به سمت بالا و روی سطح شناور میشوند و یک لایه کف مانند روی سطح شکل میدهند.جامدات سنگین تر از آب در کف تانک قرار میگیرند و یک لایه از لجن را در کف تانک تشکیل میدهد و حال در این میان یک لایه میانی باقی می ماند که همان فاضلاب تصفیه شده است.لایه های لجن و پس مانده ها ...

روتنگران پارسه
سپتیک تصفیه فاضلاب (شرکت روتنگران پارسه)
سپتیک تصفیه فاضلاب (شرکت روتنگران پارسه)

سپتیک تصفیه فاضلاب (شرکت روتنگران پارسه) سپتیک تانک پلی اتیلن ساده ترین و پر کاربردترین واحد مورد استفاده در تصفیه فاضلاب  به ویژه فاضلاب های بهداشتی - انسانی است. سپتیک تانک مخزنی است که در آن  فاضلاب به کمک فرایندهایی از قبیل ته نشینی، شناور سازی و بیولوژیکی تصفیه  می گردد.روتنگران پارسه سپتیک تانک های خود را به دو صورت بتنی و پلی اتیلنی ساخته و  عرضه می نماید. از این سپتیک تانک ها بطور گسترده ای در واحدهای مسکونی و  ویلایی، مجتمع های مسکونی و اداری، کارگاه های عمرانی و ساختمانی،  کارخانجات تولیدی و صنعتی، هتل ها، رستوران ها، و مجتمع های تفریحی و ورزشی &nb...

روتنگران پارسه
لوله پلی اتیلن 500 گسترش لوله
لوله پلی اتیلن 500 گسترش لوله

لوله های پلی اتیلن تولید شده توسط این شرکت از سایز 16 الی 2000میلیمتر با فشار4 تا40 بار و مواد اولیهpe100وpe80داخلی وخارجی برای مدت50 سال کار مداوم در دمای مرجع جهت مصارف آبرسانی جمعآوریو انتقال فاضلاب های شهری و روستایی و زهکشی تحتفشار انتقال آب از بادست(سدها و آب بندها) به ارازی پایین دست زراعی و کشاورزی انتقال آب خام (تصفیه نشده) وشبکه های توزیع آب جهت مصارف انسانی و صنعتی همچننبن استفاده به عنوان خطوط آتش نشانی(اطفاء حریق) در پالایشگاه ها پتروشیمی ها و اسکله های نفتی مطابق استانداردهایINSO14427  وEN12201.ISO4427.DIN8074 بکار میرود////

گسترش لوله
سپتیک تانک پلی اتیلن
سپتیک تانک پلی اتیلن

سپتیک تانک پلی اتیلن گروه صنعتی ناب زیست بزرگترین تولید کننده سپتیک تانک پلی اتیلن، مخزن دوجداره پلی تیلن، سپتیک تانک بیهوازی پلی اتیلن، چربی گیر پلی اتیلن، منهول فاضلاب پلی اتیلن، سپتیک تانک پلی پروپیلن، سپتیک تانک دوجداره پلی اتیلن، سپتیک تانک فاضلاب پلی اتیلن در منطقه خاورمیانه افتخار همکاری با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء ، شرکت کیسون ، سازمان بنادر و کشتیرانی کل کشور و دارای بزرگترین خط تولید مخازن عمودی و افقی از حجم 3 متر مکعب تا 100 مترمکعب عمودی و افقی درجا و تا 3000 مترمکعب در محل آماده ارائه خدمات به تمامی شرکتهای پیمانکاری رتبه دار در سطح کشور می باشد. مزیتهای سپ...

ناب زیست
سپتیک تانک فاضلاب
سپتیک تانک فاضلاب

سپتیک تانک فاضلاب   سپتیک تانک فاضلاب یکی از اساسی ترین و پرکاربردترین تجهیزات در تصفیه فاضلاب منازل مسکونی و کارخانجات بعنوان پیش تصفیه و مجتمع های مسکونی می باشد. فاضلاب جهت تصفیه در حد 50% می بایست از درون مخزنی بنام سپتیک تانک فاضلاب عبور نماید. کار اصلی سپتیک تانک فاضلاب تبدیل فاضلاب جامد به فاضلاب مایع می باشد. پس سپتیک تانک فاضلاب BOD5 فاضلاب را به میزان 50درصد کاهش می دهد. جهت استعلام قیمت سپتیک تانک فاضلاب می بایست حجم سپتیک تانک فاضلاب مورد محاسبه قرار گیرد. حجم سپتیک تانک فاضلاب از فرمول متکاف قابل استخراج است. قیمت سپتیک تانک فاضلاب بستگی به جنس بدنه سپتیک تانک تولید شد...

ناب زیست
مخزن پلی اتیلن تک جداره
مخزن پلی اتیلن تک جداره

مخزن پلی اتیلن تک جداره   مخازن پلی اتیلن تولیدی گروه صنعتی ناب به دو دسته تقسیم می شوند : توضیحات فنی : استانداردهای طراحی , ساخت مخازن و استاندارد استفاده مخزن پلی اتیلن به شرح ذیل میباشد . محصول مخزن پلی اتیلن گروه صنایع ناب زیست دارای کلیه این استاندارد ها میباشد . مخزن پلی اتیلن برای نگهداری مایعات باز , اسیدی , قلیایی , آب شرب و .... قابل استفاده میباشد . (این مخزن ها نیز دارای جوش های پلی اتلینی بسیار مناسبی میباشد که جهت مقاوم سازی  مخزن پلی اتیلن میباشند   1- مخازن افقی: این مخازن در ابعاد و اندازه های مختلف بصورت دولایه و سه لایه قابل تولید...

ناب زیست
سپتیک دو جداره پلی اتیلنی از حجم 1 الی 90 متر مکعب

گروه صنعتی فراز تجهیز راویس فعالیت خود را از سال 1382 با انگیزهارج نهادن به تولیدات ایرانی آغاز نموده و تلاش کرده تا خود را در توسعه همه جانبه کشورشریک دانسته و با عرضه محصولاتی با استاندارادهای داخلی و بین المللی شرایط مناسبیبرای موسسات و سازمانهایی که نیازمند محصولات این گروه صنعتی هستند را فراهم کند. در طی اینسالها این مجموعه صنعتی با بهره گیری از دانش روز و تلاش پرسنل خود توانسته استگامهای بلندی در عرصه تامین و تولید بردارد .همواره تمامی تلاش همکاران ما در اینمجموعه صنعتی بر پایه احترام به نظر مشتریان ، ارائه خدمات پس از فروش در کمترینزمان ممکن و استفاده از الگو های جدید مدیریتی در ...

فراز تجهیز راویس
مخزن دوجداره پلی اتیلنی از حجم 1 الی 90 متر مکعب

گروه صنعتی فراز تجهیز راویس فعالیت خود را از سال 1382 با انگیزه ارج نهادن به تولیدات ایرانی آغاز نموده و تلاش کرده تا خود را در توسعه همه جانبه کشور شریک دانسته و با عرضه محصولاتی با استاندارادهای داخلی و بین المللی شرایط مناسبی برای موسسات وسازمانهایی که نیازمند محصولات اینگروه صنعتی هستند را فراهم کند. در طی این سالها این مجموعه صنعتی با بهره گیری از دانش روز وتلاش پرسنل خود توانسته است گامهای بلندی در عرصه تامین و تولید بردارد .همواره تمامی تلاش همکاران ما در این مجموعه صنعتی بر پایه احترام به نظر مشتریان ، ارائهخدمات پس از فروش در کمترین ...

فراز تجهیز راویس
منبع پلی اتیلن
منبع پلی اتیلن

ساخت انواع منبع های پلی اتیلنی تک لایهسه لایهدو جداره

پژوهش صنعت آب
مخزن حجیم پلیمری 20 تا 20000 لیتر

انواع مخازن و انهای حجیم پایمری از 20 تا 20000 لیتر بصورت تک، دو ، سه و چهار لایه

تهران پلیمر یارا
وان پلاستیکی

مناسب جهت نگهداری یا حمل انواع مواد غذایی بهداشتی،مشتقات نفتی،اسید ها،کشاورزی(قطره ای...) و صنعتی

تهران پلیمر یارا
تانکر پلاستیکی

مناسب جهت نگهداری یا حمل انواع مواد غذایی بهداشتی،مشتقات نفتی،اسید ها،کشاورزی(قطره ای...) و صنعتی

تهران پلیمر یارا
وان حجیم پلیمری

 وان حجیم پلیمریانواع مخازن و انهای حجیم پایمری از 20 تا 20000 لیتر بصورت تک، دو ، سه و چهار لایه

تهران پلیمر یارا
مخزن فرم دار

مخزن فرم دار مناسب جهت نگهداری یا حمل انواع مواد غذایی بهداشتی،مشتقات نفتی،اسید ها،کشاورزی(قطره ای...) و صنعتی

تهران پلیمر یارا
مخازن اسلیم تانک

 مخازن اسلیم تانکاین مخازن با قطر کم جهت جاهایی که محدودیت عرض مثل درب های حدود عرض 60 سانت تعبیه شده بطوریکه شما به راحتی می تونید یک مخزن 1000 لیتری با قطر 60 سانت در این محل ها نصب کنید

تهران پلیمر یارا
مخازن افقی گرد
مخازن افقی گرد

 کاربرد ها ی مخازن افقی گرد : - نگهداری آب آشامیدنی - نگهداری مواد سوختنی ( نفت، گازوئیل، بنزین و ....) - نگهداری مواد شیمایی ( اسید ، باز و ...) - نگهداری انواع سیالات -  نگهداری انواع گرانول - نگهداری و حمل ونقل فراوردههای شیمیایی و مواد غذایی -قابلیت نصب شاسی، فریم همزن میکسر انواع یاتاقان -ساخته شده از مواد اولیه مناسب جهت نگهداری مواد غذایی - قابلیت نصب انواع یراق و اتصالات روی جداره مخزن 

خاجی
مخزن پلی اتیلن
مخزن پلی اتیلن

فروش انواع مخازن و منبع پلی اتیلن تک لایه – سه لایه و چهار لایه به صورت افقی و عمودی در حجم های مختلف  جهت نگهداری آب آشامیدنی و دارای مجوز بهداشتی و انواع وان پلی اتیلن

توسعه هنر متین
صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »