امروز سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶ ۰۹:۴۳

محصولات و خدمات اتصالات پنج لایه ( چند لایه )

لوله اتصالات پنج لایه کوپلی پرسی سوپر پایپ
لوله اتصالات پنج لایه کوپلی پرسی سوپر پایپ

 لوله اتصالات پنج لایه کوپلی پرسی سوپر پایپ ایزو پایپ نیو پایپ وپکس( آبیاران صنع66145209 پخش لوله پنج لایهت)

آبیاران صنعت
اتصالات پرسی ایزوپایپ
اتصالات پرسی ایزوپایپ

اتصالات پرسی ایزوپایپ این نامگذاری به این علت انجام گرفته که در این نوع اتصال، حلقه ای بر روی لوله قرار گرفته و توسط وسیله مخصوصی بر لوله فشرده (پرس) می گردد، به این ترتیب آج های اتصال در گوشت درونی لوله فرو رفته و به کمک اورینگ هایی که در کنار این آج ها قرار دارد، ارتباط بوجود آمده را آب بندی می کند و از نفوذ پذیری آب جلوگیری بعمل می آورد.

تقی لو (نمایندگی ایزوپایپ_مسترپایپ)
لوله کاروگیت سایز1500 پتیلن صنعت
لوله کاروگیت سایز1500 پتیلن صنعت

لوله های پلی اتیلن کاروگیت که در اصطلاح به آن لوله های دو جداره گفته می شود که دارای دو قسمت است  که یک جداره بیرونی  باشکل ظاهری موحدار و یا به عبارتی حلقه حلقه و یک لایه درونی لوله که دارای سطحی صاف می باشد . این برای عبور سیالات که دارای ماهیت فاضلابی ، اسیدی و بازی و پس آبهای صنعتی مورد استفاده قرارا می گیرند . لوله های کارو گیت ( پلی اتیلن دو جداره ) بر داخلی ندارند و عملا این نوع لوه ها برای مسیر های آب و یا جوب های زیر زمینی جهت انتقال سیالات استفاده می شود لوله های کاروگیت ( پلی اتیلن دو جداره ) حلقه ای ساخته می شوند تا بتوانند استحکام بیشتر ی در برابر فشار های محیط...

پتیلن صنعت
لوله کاروگیت سایز2000 پتیلن صنعت
لوله کاروگیت سایز2000 پتیلن صنعت

لوله های پلی اتیلن کاروگیت که در اصطلاح به آن لوله های دو جداره گفته می شود که دارای دو قسمت است  که یک جداره بیرونی  باشکل ظاهری موحدار و یا به عبارتی حلقه حلقه و یک لایه درونی لوله که دارای سطحی صاف می باشد . این برای عبور سیالات که دارای ماهیت فاضلابی ، اسیدی و بازی و پس آبهای صنعتی مورد استفاده قرارا می گیرند . لوله های کارو گیت ( پلی اتیلن دو جداره ) بر داخلی ندارند و عملا این نوع لوه ها برای مسیر های آب و یا جوب های زیر زمینی جهت انتقال سیالات استفاده می شود لوله های کاروگیت ( پلی اتیلن دو جداره ) حلقه ای ساخته می شوند تا بتوانند استحکام بیشتر ی در برابر فشار های محیط...

پتیلن صنعت
لوله کاروگیت سایز2500 پتیلن صنعت
لوله کاروگیت سایز2500 پتیلن صنعت

لوله های پلی اتیلن کاروگیت که در اصطلاح به آن لوله های دو جداره گفته می شود که دارای دو قسمت است  که یک جداره بیرونی  باشکل ظاهری موحدار و یا به عبارتی حلقه حلقه و یک لایه درونی لوله که دارای سطحی صاف می باشد . این برای عبور سیالات که دارای ماهیت فاضلابی ، اسیدی و بازی و پس آبهای صنعتی مورد استفاده قرارا می گیرند . لوله های کارو گیت ( پلی اتیلن دو جداره ) بر داخلی ندارند و عملا این نوع لوه ها برای مسیر های آب و یا جوب های زیر زمینی جهت انتقال سیالات استفاده می شود لوله های کاروگیت ( پلی اتیلن دو جداره ) حلقه ای ساخته می شوند تا بتوانند استحکام بیشتر ی در برابر فشار های محیط...

پتیلن صنعت
اتصالات کوپلی
اتصالات کوپلی

اتصالات کوپلی در نصب لوله های 5 لایه با توجه به وجود انشعاب های متعدد و لزوم استفاده از اتصالات در محل تغییر جهت و یا تغییر سایز لوله معمولا از دو روش متفاوت و دو نوع اتصال استفاده می گردد. این اتصالات بنا به نحوه قرارگیری بر روی لوله و روش نصب آن ، اتصالات پرسی و اتصالات کوپلی خوانده می شوند

تقی لو (نمایندگی ایزوپایپ_مسترپایپ)
اتصالات کوپلی ایزوپایپ
اتصالات کوپلی ایزوپایپ

اتصالات کوپلی ایزوپایپ اتصالت کوپلی درنصب لوله های پنج لایه باتوجه به وجود  

تقی لو (نمایندگی ایزوپایپ_مسترپایپ)
نمایندگی ایزوپایپ
نمایندگی ایزوپایپ

نمایندگی ایزوپایپ فروشگاه تقی لو نماینده شرکت ایزو پایپ و مستر پایپ ارائه دهنده ی انواع محصولات ایزو پایپ و مستر پایپ

تقی لو (نمایندگی ایزوپایپ_مسترپایپ)
زانو صفحه دار توپیچ
زانو صفحه دار توپیچ

زانو صفحه دار توپیچ 1/2 *16 زانو صفحه دار توپیچ 1/2 * 20

فروشگاه سپاهان اصفهان
سه راه توپیچ پرسی
سه راه توپیچ پرسی

سه راهی توپیچ پرسی 16 * 1/2 *16 سه راهی توپیچ پرسی 20 * 1/2 * 20 سه راهی توپیچ پرسی 20 * 3/4 * 20 سه راهی توپیچ پرسی 25 * 1/2 * 25 سه راهی توپیچ پرسی 25 * 3/4 * 25 سه راهی توپیچ پرسی 32 * 3/4 * 32 سه راهی توپیچ پرسی 32 * "1 * 32

فروشگاه سپاهان اصفهان
بست لوله
بست لوله

بست لوله 16 بست لوله 20 بست لوله 25 بست لوله 32

فروشگاه سپاهان اصفهان
پایه و جعبه کلکتور
پایه و جعبه کلکتور

جعبه کلکتور 45x45cm جعبه کلکتور 45x65cm جعبه کلکتور 45x95cm

فروشگاه سپاهان اصفهان
تبدیل کوپلی
تبدیل کوپلی

تبدیل کوپلی 16 * 20 تبدیل کوپلی 16* 25 تبدیل کوپلی 20 * 25 تبدیل کوپلی 25 * 32 تبدیل کوپلی 20 * 32

فروشگاه سپاهان اصفهان
تبدیل توپیچ کوپلی
تبدیل توپیچ کوپلی

تبدیل توپیچ کوپلی 1/2 * 16 تبدیل توپیچ کوپلی 3/4 * 16 تبدیل توپیچ کوپلی 1/2 * 20 تبدیل توپیچ کوپلی 3/4 * 20 تبدیل توپیچ کوپلی 1/2 * 25 تبدیل توپیچ کوپلی 3/4 * 25 تبدیل توپیچ کوپلی "1 * 32

فروشگاه سپاهان اصفهان
تبدیل روپیچ کوپلی
تبدیل روپیچ کوپلی

تبدیل روپیچ کوپلی 1/2 * 16 تبدیل روپیچ کوپلی 3/4 * 16 تبدیل روپیچ کوپلی 1/2 * 20 تبدیل روپیچ کوپلی 3/4 * 20 تبدیل روپیچ کوپلی 1/2 * 25 تبدیل روپیچ کوپلی 3/4 * 25 تبدیل روپیچ کوپلی "1 * 25 تبدیل روپیچ کوپلی "1 * 32

فروشگاه سپاهان اصفهان
درپوش پایه بلند پلاستیکی
درپوش پایه بلند پلاستیکی

درپوش پایه بلند پلاستیکی 1/2 درپوش پایه بلند پلاستیکی 3/4 درپوش پایه بلند پلاستیکی "1

فروشگاه سپاهان اصفهان
درپوش پرسی
درپوش پرسی

درپوش پرسی 16 درپوش پرسی 20 درپوش پرسی 25 درپوش پرسی 32 درپوش پرسی 40 درپوش پرسی 50

فروشگاه سپاهان اصفهان
درپوش توپیچ
درپوش توپیچ

درپوش توپیچ 1/2 درپوش توپیچ 3/4 درپوش توپیچ "1

فروشگاه سپاهان اصفهان
زانو 90 درجه
زانو 90 درجه

زانو 90 درجه 16 زانو 90 درجه 20 زانو 90 درجه 25 زانو 90 درجه 32 زانو 90 درجه 40 زانو 90 درجه 50 زانو 90 درجه 63

فروشگاه سپاهان اصفهان
زانو صفحه دار روپیچ پرسی
زانو صفحه دار روپیچ پرسی

زانو صفحه دار روپیچ پرسی 3/4 * 16 زانو صفحه دار روپیچ پرسی 3/4 * 20

فروشگاه سپاهان اصفهان
زانو چپقی پرسی
زانو چپقی پرسی

زانو چپقی پرسی 1/2 * 16 زانو چپقی پرسی 1/2 * 20 زانو چپقی پرسی 3/4 * 25 زانو چپقی پرسی "1 * 32 زانو چپقی پرسی 1/4 1 * 40 زانو چپقی پرسی 1/2 1 * 50

فروشگاه سپاهان اصفهان
زانو چپقی توپیچ
زانو چپقی توپیچ

زانو چپقی توپیچ 1/2 * 16 زانو چپقی توپیچ 1/2 * 20 زانو چپقی توپیچ 3/4 * 25 زانو چپقی توپیچ "1 * 32

فروشگاه سپاهان اصفهان
زانو خاردار توپیچ کوپلی
زانو خاردار توپیچ کوپلی

زانو خاردار توپیچ کوپلی 1/2 * 16 زانو خاردار توپیچ کوپلی 1/2 * 20

فروشگاه سپاهان اصفهان
لوله و اتصالات جورج فیشر و اتصالات ضد اسید
لوله و اتصالات جورج فیشر و اتصالات ضد اسید

شرکت فولاد پارسه محصولات جورج فیشر  فروش انواع محصولات یو پی وی سی جورج فیشر شیر پنوماتیک جورج فیشر فلو متر جورج فیشر لوله پی وی سی جورج فیشر ترانسمیتر جورج فیشر سلونوئید ولو جورج فیشر شیر کنترلی فشار جورج فیشر شیر خودکار جورج فیشر شیر پروانه فلزی جورج فیشر چک ولو جورج فیشر شیر برقی جورج فیشر پنوماتیک دیافراگم ولو جورج فیشر دیافراگم ولو جورج فیشر... جهت اطلاعات بیش...

فولاد پارسه
لوله و اتصالات پنج لایه سوپرپایپ
لوله و اتصالات پنج لایه سوپرپایپ

فروش لوله و اتصالات سبز نیک بسپار 5 لایه یزد نماینده رسمی فروش محصولات نیک بسپار یزد (لوله واتصالات فاضلابی پوش فیت ، آب آشامیدنی پلی پروپیلن تک لایه و پنج لایه فروش لوله و اتصالا سبز 5 لایه یزد فروش لوله و اتصالا سبز نیک بسپار 5 لایه یزد فروش لوله و اتصالا سبز 5 لایه موج فروش لوله و اتصالا سبز 5 لایه کیمیا نمایندگی فروش لوله های سبز 5 لایه نک لایه آذین نمایندگی فروش لوله های سبز 5 لایه تک لایه نیک بسپار یزد نمایندگی فروش لوله های سبز تک لایه 5 لایه موج نمایندگی فروش لوله های سبز ...

فولاد پارسه
اتصالات
اتصالات

گروه صنعتی ابرش یکی از تولید کنندگان پیشرو در تولید شیرآلات بهداشتی و لوله های پنج لایه در کشور است.شرکت ابرش با بهره گیری از نیروهای متخصص و دستگاه های روز دنیا سعی در تامین خواسته های متنوع مشتریان داخلی و بازارهای هدف خارج از کشور دارد.شیرالات ابرش فراتر از طراحی چشم نواز به عنوان سمبل تفکر هوشمند در نیاز سنجی مشتریان و ارائه نوآوری های خلاقانه شناخته می شود.

فورج فلزات رنگین پارسیان
کارگاه آموزشی نصب انشعابات آب و فاضلاب
کارگاه آموزشی نصب انشعابات آب و فاضلاب

کارگاه آموزشی نصب انشعابات آب و فاضلاب و تجهیزات فاضلاب شهری با هدف اموزش نیروهای عملیاتی جهت استانداردسازی انشعابات فاضلاب

آبشار بسپار فرا اندیش
اتصالات پرسی
اتصالات پرسی

اتصالات , پرسی , لوله پنج لایه

سپاهان پویه
لوله و اتصالات پنج لایه
لوله و اتصالات پنج لایه

لوله و اتصالات پنج لایه نماینده ویژه نیوپایپ، آذین لوله، سپهر فوم، نیو فلکس،  نماینده انحصاری شرکت پویا پایپ در استان خراسان شمالی نماینده انحصاری شرکت ایزی پایپ در خراسان شمالی

فروشگاه قدرت زاده
مستر پایپ
مستر پایپ

لوله و اتصالات مسترپایپ پنج لایه پرسی و کوپلی

سپاهان شادآباد
سوپر پایپ
سوپر پایپ

سوپر پایپ لوله و اتصالات پنج لایه ک دارای کد رنگ میباشد

سپاهان شادآباد
لوله واتصالات استاندارد سپید پایپ

لوله واتصالات استاندارد پلی پروپیلن. سبز وسفید با مواد اولیه اروپائی  جهت مصارف اب گرم وسرد وتاسیسات شوفاژ درساختمان و محیط های صنعتی اسیدی

صنایع پتروشیمی سپیدآذران
لوله و اتصالات تک لایه کیمیا بسپار بازرگانی ناوک

لوله و اتصالات تک لایه کیمیا بسپار بازرگانی ناوک لوله و اتصالات تک لایه پلیمری با مواد اولیه (کره ای) دارای  گواهی استاندارد و تاییده آب سردو گرم و داغ دارای گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی دارای بیمه نامه 10 ساله آسیا 

بازرگانی ناوک
صفحه ۱ از ۷ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ بعدی »