امروز دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ۰۵:۰۹

محصولات

لرزه گیر های آکاردونی ، لاستیکی ، مهاردار

لرزه گیر های آکاردونی ، لاستیکی ، مهاردار

 لرزه گیر های آکاردونی ، لاستیکی ، مهاردار وارد کننده و تامین کننده انواع لرزه گیر های صنعتی و ساختمانی (آکاردونی ، لاستیکی ، مهار دار و... ) در فشار و کلاسهای مختلف اخذ سفارش ساخت و تولید. از تولید کننده های معتبر داخلی و خارجی


لرزه گیر مهاردار 2"

لرزه گیر مهاردار 2"

لرزه گیر مهاردار 2" فروشنده لرزه گیر با مارکهای داخلی و خارجی در انواع سایزها و فشار ها تلفن : 02133996484 فکس : 02133996349 خدائی : 09126120374 اسفندیار : 09122851072


لرزه گیرهای لاستیکی بلادر

لرزه گیرهای لاستیکی بلادر

طراح و تولیدکننده اتصالات انعطاف پذیر


لرزه گیرهای لاستیکی

لرزه گیرهای لاستیکی

طراح و تولیدکننده اتصالات انعطاف پذیر


لرزه گیرهای لاستیکی بلادری

لرزه گیرهای لاستیکی بلادری

طراح و تولیدکننده اتصالات انعطاف پذیر


لرزه گیرهای لاستیکی بلادری مارک

لرزه گیرهای لاستیکی بلادری مارک

طراح و تولیدکننده اتصالات انعطاف پذیر


لرزه گیر لاستیکی بلادری مهار دار pn16 11/4 (فلکسورپاد)

لرزه گیر لاستیکی بلادری مهار دار pn16 11/4 (فلکسورپاد)

لرزه گیر لاستیکی بلادری مهار دار pn16 11/4 (فلکسورپاد)


لرزه گیر لاستیکی بلادری مهار دار pn16 11/2 (فلکسورپاد)

لرزه گیر لاستیکی بلادری مهار دار pn16 11/2 (فلکسورپاد)

لرزه گیر لاستیکی بلادری مهار دار pn16 11/2 (فلکسورپاد)


لرزه گیر لاستیکی بلادری مهار دار pn16 2 (فلکسورپاد)

لرزه گیر لاستیکی بلادری مهار دار pn16 2 (فلکسورپاد)

لرزه گیر لاستیکی بلادری مهار دار pn16 2 (فلکسورپاد)


لرزه گیر لاستیکی بلادری مهار دار pn16 4 (فلکسورپاد)

لرزه گیر لاستیکی بلادری مهار دار pn16 4 (فلکسورپاد)

لرزه گیر لاستیکی بلادری مهار دار pn16 4 (فلکسورپاد)


لرزه گیر لاستیکی بلادری مهار دار pn16 6 (فلکسورپاد)

لرزه گیر لاستیکی بلادری مهار دار pn16 6 (فلکسورپاد)

لرزه گیر لاستیکی بلادری مهار دار pn16 6 (فلکسورپاد)


لرزه گیر لاستیکی بلادری مهار دار pn16 8  (فلکسورپاد)

لرزه گیر لاستیکی بلادری مهار دار pn16 8 (فلکسورپاد)

لرزه گیر لاستیکی بلادری مهار دار pn16 8 (فلکسورپاد)


لرزه گیر لاستیکی بلادری مهار دار pn16 10  (فلکسورپاد)

لرزه گیر لاستیکی بلادری مهار دار pn16 10 (فلکسورپاد)

لرزه گیر لاستیکی بلادری مهار دار pn16 10  (فلکسورپاد)


لرزه گیر لاستیکی بلادری مهار دار pn16 12  (فلکسورپاد)

لرزه گیر لاستیکی بلادری مهار دار pn16 12 (فلکسورپاد)

لرزه گیر لاستیکی بلادری مهار دار pn16 12  (فلکسورپاد)


لرزه گیر لاستیکی بلادری مهار دار pn16 21/2 (فلکسورپاد)

لرزه گیر لاستیکی بلادری مهار دار pn16 21/2 (فلکسورپاد)

لرزه گیر لاستیکی بلادری مهار دار pn16 21/2 (فلکسورپاد)


لرزه گیر لاستیکی بلادری مهار دار pn16 3 (فلکسورپاد)

لرزه گیر لاستیکی بلادری مهار دار pn16 3 (فلکسورپاد)

لرزه گیر لاستیکی بلادری مهار دار pn16 3 (فلکسورپاد)