امروز یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ ۱۳:۳۰

محصولات و خدمات مخزن آهنی

منبع انبساط باز و بسته
منبع انبساط باز و بسته

منبع انبساط باز و بسته(بامین تهویه)

بامین تهویه
منبع ذخیره آب و سوخت
منبع ذخیره آب و سوخت

منبع ذخیره آب و سوخت - فروش منبع ذخیره

بامین تهویه
منبع تحت فشار300لیتری منومتردار nema ترکیه
منبع تحت فشار300لیتری منومتردار nema ترکیه

مکانیزم کار این منبع ها اینگونه است که داخل آن یک تیوپ مخصوص قرار گرفته و با فلنچ لبه آن محکم بین بدنه منبع و فلنچ گیر میکند و باعث آب بندی آن میشود.سپس از طرف انتهای منبع، باد بوسیله پمپ باد با فشار به داخل آن نفوذ میکند.به طوری که آب داخل تیوپ رفته و باد پشت تیوپ باقی میماند.زمانیکه پمپ روشن میشود ابتدا لوله ها را پر کرده سپس به پر کردن منبع میپردازد.زمان پر شدن و یا خالی شدن منبع بستگی تام به نوع تنظیم دارد.آب که با فشار پمپ به داخل منبع هدایت شده است به محض باز شدن یک شیر تخلیه میشود.اگر شما آبی بیش از آب ذخیره شده در منبع را طلب کنید آنگاه پمپ نیز روشن شده تا خواسته شما را...

سوهاوا
مخزن هوای فشرده از سایز 500 لیتر تا سایز  10000 لیتر  (هوا سازان سهند)
مخزن هوای فشرده از سایز 500 لیتر تا سایز 10000 لیتر (هوا سازان سهند)

مخزن هوای فشرده از سایز 500 لیتر تا سایز  10000 لیتر  (هوا سازان سهند) مخزن هوای فشرده  500 لیتر مخزن هوای فشرده  1000لیتر مخزن هوای فشرده  1500 لیتر مخزن هوای فشرده  2000 لیتر مخزن هوای فشرده  3000 لیتر مخزن هوای فشرده  4000 لیتر مخزن هوای فشرده  5000 لیتر مخزن هوای فشرده  10000 لیتر

هواسازان سهند