امروز پنج شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷ ۲۰:۲۳

محصولات و خدمات آلومینیوم سایر

رایزر آلومینومی سایز 1/1/2 اینچ
رایزر آلومینومی سایز 1/1/2 اینچ

رایزر های آلومینومی 1.1.2 یا همان 1.5 که برای شیرخودکار های 1.5 قابل نصب بوده و برای تمامی آبیاری تحت فشار بارانی کار برد دارند.

خدمات کشاورزی آریا