امروز یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ ۲۳:۱۳

محصولات و خدمات نبشی استیل

نبشی استیل
نبشی استیل

نبشی استیل این محصول به صورت دو ورق استیل عمود بر هم ساخته می شود، این ورق های استیل دارای عرضی بسیار کمتر از طول خود می باشند و در ضخامت کم تولید می شوند.

تامین استیل