امروز یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ ۰۰:۱۵

محصولات و خدمات مخزن استیل

ابعاد مخازن سمنان استیل
ابعاد مخازن سمنان استیل

ابعاد مخازن استیل طبق استاندارد

سمنان استیل
مخزن استیل (سمنان استیل)
مخزن استیل (سمنان استیل)

ساخت مخازن استیل طبق سفارش ابعاد مخزن را از روی نقشه تصویر مشخص نمایید. مخازن سفارشی را نیز میتوانید ازطریق تلگرام یا فکس ارسال نمایید.

سمنان استیل
مخزن استیل
مخزن استیل

مخزن استیل تامین استیل ایران طراح و سازنده مخازن استنلس استیل جهت صنایع دارویی و غذایی جهت مصارف مختلف می باشد. انواع مخازن تکجدار استیل 1 الی 20 هزار لیتری استنلس استیل. انواع مخازن ایزوله دوجدار استیل 1 الی 20 هزار لیتری استنلس استیل. انواع مخازن ایزوله دوجدار استیل3 جدار 1 الی 15 هزار لیتری استنلس استیل.

تامین استیل