امروز سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۰۹:۱۸

محصولات

دریچه شهرداری

دریچه شهرداری

دریچه شهرداری دریچه شهرداری دارای واشر & ضد سرقت


دریچه گلدانی

دریچه گلدانی

دریچه گلدانی دریچه گلدانی دارای پوشش رنگ اپوکسی و بتومنی


پله منهول آجری

پله منهول آجری

پله منهول مورد استفاده : -  منهولهای گرد آجری  - دیوارهای آجری  - منهولهای بتنی (نصب در حین بتن ریزی(   روش نصب : نصب روی دیوارهای آجری در حین آجر کاری:  از پله های مخصوص لبه دار B استفاده شود. در حین آجرکاری، در ارتفاع پلۀ اول از کف منهو ل، پله به صورت تراز بر روی ملات آجر آن ردیف قرار داده شود به طوری که اطراف بازوی پله (قسمت رزوه شده) حدود 4 تا 5سانتیمتر خالی باشد. این نواحی باید باملات پر سیمان450 kg/m3 پر شود بطوریکه بازوی پله کاملاً در ملات غوطه ور گردد. سپس اقدام به آجرکاری ردیف تراز پله شود.  در صورتی که از نوع باله...