امروز جمعه ۲۴ آذر ۱۳۹۶ ۰۷:۵۶

محصولات و خدمات شیلنگ آب

شلنگ تمام استیل (بدون لاستیک) فلکسی کششی آبگرمکن و پکیج با روکش قرمز و آبی یک سر مهره و یک سر مغزی 1/2 (30 تا 60 سانتیمتر)
شلنگ تمام استیل (بدون لاستیک) فلکسی کششی آبگرمکن و پکیج با روکش قرمز و آبی یک سر مهره و یک سر مغزی 1/2 (30 تا 60 سانتیمتر)

لوله های استیل خرطومی فلکسی  قابل انعطاف کششی و غیر کششی با عایق رنگی و بدون عایق  با برند O.P.F- Classic تولید شده از مواد استینلس استیل: AISI 304 دارای گواهی استاندارد CE و ISO 9001  و همچنین دارای گواهینامه تست فشار و تست آنالیز مواد مربوط به استاندارد استینلس استیل می باشد.موارد مصرف: انواع پکیج ها- فن کوئل ها و بعنوان رابط در ماشین آلات مزیت ها در مقایسه با شیلنگهای حصیر بافت لاستیکی: بدلیل بزرگ بودن قطر داخلی گردش آب بیشتر و بازدهی بالاتری دارد.قابلیت تحمل دمای بیشتر و فشار بیشتر را داراست ( رفع نگرانی ترکیدگی )مقاوم در مقابل ضربه- خوردگی - زنگ ...

او - پی - اف
شیلنگ تکپایه میله بلند M10 (شاد آب)
شیلنگ تکپایه میله بلند M10 (شاد آب)

A-روکش از الیاف استیل ALSL-304 هفت رشته با قطر 0/25 mm B-تیوپ داخلی از جنس EP-DM مخصوص آب آشامیدنی C-مهره برنجی اکستروژن با آبکاری نیکل D-سر شیلنگی اکستروژن DIN-MS58 , DIN-MS60 E-واشر لاستیکی F-بوش،لوله استیل ALSL-304 باضخامت نیم میلیمتر G-قابلیت تحمل فشار تا 20بار H-قابلیت تحمل دما از (30-) تا (100+) سانتی گراد L-میله تک پایه برنجی M10 با آبکاری نیکل

صنعت شاد آب
شیلنگ روکش استیل یازده رشته با قطر mm0.25
شیلنگ روکش استیل یازده رشته با قطر mm0.25

A- روکش از الیاف استیل قطر 0.25 mm B-تیوپ داخلی از جنس (EP-DM)مخصوص آب آشامیدنی C-مهره برنجی اکستروژن-واشر لاستیکی D-بوش لوله استیل باضخامت یک میلیمتر E-قابلیت تحمل فشار تا 20بار F-قابلیت تحمل دما G-دنده یک اینچ

صنعت شاد آب
شیلنگ فن کوئل 1/2 قطر19 (شاد آب)
شیلنگ فن کوئل 1/2 قطر19 (شاد آب)

روکش از الیاف استیل یازده رشته با قطر 0.25 میلیمتر تیوپ داخلی از جنس (EP-DM)مخصوص آب آشامیدنی مهره برنجی اکستروژن-واشرلاستیکی بوش،لوله استیل با ضخامت یک میلیمتر قابلیت تحمل فشار تا 20 بار قابلیت تحمل دما از(-30سانتیگراد)تا (100 ساتیگراد) تبدیل 1/2 برنجی با آبکاری نیکل و ورودی 11-9 mm

صنعت شاد آب
شیلنگ فن کوئل 3/4 قطر 19 (شاد آب)
شیلنگ فن کوئل 3/4 قطر 19 (شاد آب)

روکش از الیاف استیل (ALSI-304) هشت رشته با قطر 0.20mm سر شلنگی اکستروژن(DIN-MS58) باورودی mm 11-19 دنده 3/4 برنجی با آبکاری نیکل ،ورودی mm 10-11 تیوپ داخلی از جنس (EP-DM) مخصوص آب آشامیدنی بوش ،لوله استیل با ضخامت یک میلیمتر قابلیت تحمل فشار تا 20 بار قابلیت تحمل دما

صنعت شاد آب
شیلنگ یک سر چپوقی سر خم( شاد آب)
شیلنگ یک سر چپوقی سر خم( شاد آب)

A-روکش از الیاف استیل(ALSL-304) هفت رشته با قطر mm 0.20 B-تیوپ داخلی از جنس (EP-DM) مخصوص آب آشامیدنی C-مهره برنجی اکستروژن با آبکاری نیکل D-سر شلنگی اکستروژن (DLN-MS58) و (DIN-MS60) E-واشر لاستیکی F-بوش،لوله استیل (ALSL-304) با ضخامت نیم میلیمتر G-قابلیت تحمل فشار 20 بار H-سر خم برنجی اکستروژن با آبکاری نیکل L-قابلیت تحمل دما از (30-)تا (100+)سانتی گراد

صنعت شاد آب
شیلنگ دو سر چپوقی دو سرخم(شاد آب)
شیلنگ دو سر چپوقی دو سرخم(شاد آب)

A-روکش از الیاف استیل(ALSL-304) هفت رشته با قطر mm 0.20<br> B-تیوپ داخلی از جنس (EP-DM) مخصوص آب آشامیدنی<br> C-مهره برنجی اکستروژن با آبکاری نیکل<br> D-سر شلنگی اکستروژن (DLN-MS58) و (DIN-MS60)<br> E-واشر لاستیکی<br> F-بوش،لوله استیل (ALSL-304) با ضخامت نیم میلیمتر<br> G-قابلیت تحمل فشار 20 بار<br> H-سر خم برنجی اکستروژن با آبکاری نیکل<br> L-قابلیت تحمل دما از (30-)تا (100&#43;)سانتی گراد<br>

صنعت شاد آب
شیلنگ لباسشویی بافت استیل (شاد آب)
شیلنگ لباسشویی بافت استیل (شاد آب)

A-روکش از الیاف استیل ALSL-304 هفت رشته با قطر 0/25 mm B-تیوپ داخلی از جنس EP-DM مخصوص آب آشامیدنی C-مهره برنجی اکستروژن با آبکاری نیکل D-سر شیلنگی اکستروژن(DIN-MS58)با ورودی 10-9 mm E-واشر لاستیکی F-بوش،لوله استیل ALSL-304 باضخامت یک میلیمتر G-قابلیت تحمل فشار تا 20بار H-قابلیت تحمل دما از (30-) تا (100+) سانتی گراد L-سرخم برنجی اکستروژن با آبکاری نیکل

صنعت شاد آب
شیلنگ فشارقوی آبگرمکن دوسر مهره قطر16 (شاد آب)
شیلنگ فشارقوی آبگرمکن دوسر مهره قطر16 (شاد آب)

A-روکش از الیاف استیل ALSL-304 هفت رشته با قطر 0/25 mm B-تیوپ داخلی از جنس EP-DM مخصوص آب آشامیدنی C-مهره برنجی اکستروژن با آبکاری نیکل D-سر شیلنگی اکستروژن(DIN-MS58)با ورودی 9-5(.8) E-واشر لاستیکی F-بوش،لوله استیل ALSL-304 باضخامت یک میلیمتر G-قابلیت تحمل فشار تا 20بار H-قابلیت تحمل دما از (30-) تا (100+) سانتی گراد L-دنده 1/2 برنجی با آبکاری نیکل

صنعت شاد آب
شیلنگ فشارقوی آبگرمکن یک سر مهره قطر16 (شاد آب)
شیلنگ فشارقوی آبگرمکن یک سر مهره قطر16 (شاد آب)

A-روکش از الیاف استیل ALSL-304 هفت رشته با قطر 0/25 mm B-تیوپ داخلی از جنس EP-DM مخصوص آب آشامیدنی C-مهره برنجی اکستروژن با آبکاری نیکل D-سر شیلنگی اکستروژن(DIN-MS58)با ورودی 9-5(.8) E-واشر لاستیکی F-بوش،لوله استیل ALSL-304 باضخامت یک میلیمتر G-قابلیت تحمل فشار تا 20بار H-قابلیت تحمل دما از (30-) تا (100+) سانتی گراد L-دنده 1/2 برنجی با آبکاری نیکل

صنعت شاد آب
شیلنگ تکپایه میله بلند M8 (شاد آب)
شیلنگ تکپایه میله بلند M8 (شاد آب)

A-روکش از الیاف استیل ALSL-304 هفت رشته با قطر 0/25 mm B-تیوپ داخلی از جنس EP-DM مخصوص آب آشامیدنی C-مهره برنجی اکستروژن با آبکاری نیکل D-سر شیلنگی اکستروژن DIN-MS58 , DIN-MS60 E-واشر لاستیکی F-بوش،لوله استیل ALSL-304 باضخامت نیم میلیمتر G-قابلیت تحمل فشار تا 20بار H-قابلیت تحمل دما از (30-) تا (100+) سانتی گراد L-میله تک پایه برنجی M10 با آبکاری نیکل

صنعت شاد آب
شیلنگ تکپایه میله کوتاه M8 (شاد آب)
شیلنگ تکپایه میله کوتاه M8 (شاد آب)

A-روکش از الیاف استیل ALSL-304 هفت رشته با قطر 0/25 mm B-تیوپ داخلی از جنس EP-DM مخصوص آب آشامیدنی C-مهره برنجی اکستروژن با آبکاری نیکل D-سر شیلنگی اکستروژن DIN-MS58 , DIN-MS60 E-واشر لاستیکی F-بوش،لوله استیل ALSL-304 باضخامت نیم میلیمتر G-قابلیت تحمل فشار تا 20بار H-قابلیت تحمل دما از (30-) تا (100+) سانتی گراد L-میله تک پایه برنجی M10 با آبکاری نیکل

صنعت شاد آب
شیلنگ فن کوئل 3/4 قطر19 یک سرمهره( شاد آب)
شیلنگ فن کوئل 3/4 قطر19 یک سرمهره( شاد آب)

A-روکش از الیاف استیل (ALSI-304) هشت رشته با قطر 0.20mm B-سر شلنگی اکستروژن(DIN-MS58) باورودی mm 11-19 C-دنده 3/4 برنجی با آبکاری نیکل ،ورودی mm 10-11 D-تیوپ داخلی از جنس (EP-DM) مخصوص آب آشامیدنی E-بوش ،لوله استیل با ضخامت یک میلیمتر F-قابلیت تحمل فشار تا 20 بار G-قابلیت تحمل دما

صنعت شاد آب
شیلنگ فن کوئل 1/2 قطر19 یک سرمهره(شاد آب)
شیلنگ فن کوئل 1/2 قطر19 یک سرمهره(شاد آب)

A-روکش از الیاف استیل یازده رشته با قطر 0.25 میلیمتر B-تیوپ داخلی از جنس (EP-DM)مخصوص آب آشامیدنی C-مهره برنجی اکستروژن D-واشر لاستیکی E-بوش،لوله استیل با ضخامت یک میلیمتر F-قابلیت تحمل فشار تا 20 بار G-قابلیت تحمل دما از(-30سانتیگراد)تا (100 ساتیگراد) H-تبدیل 1/2 برنجی با آبکاری نیکل و ورودی 11-9 mm

صنعت شاد آب
شلنگ خروجی ماشین لباسشویی ( شادآب )
شلنگ خروجی ماشین لباسشویی ( شادآب )

شلنگ خروجی ماشین لباسشویی 1/5 متر ( شادآب )

صنعت شاد آب
شیلنگ آبیاری دولایه نخدار سایز 20میلیمتر،1.2 اینچ
شیلنگ آبیاری دولایه نخدار سایز 20میلیمتر،1.2 اینچ

شیلنگ آبیاری دولایه نخدار سایز 20میلیمتر،1.2 اینچ 

آویسا لوله جی