امروز سه شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۶ ۲۲:۰۷

محصولات

نوار تیپ آبیاری قطره ای(توسعه شبکه آبرسانی)

نوار تیپ آبیاری قطره ای(توسعه شبکه آبرسانی)

فاصله ی قطره چکان ها 10 - 20 و 30 سانتی متر تلفن: 77727613,77727614 -021 مدیر بازرگانی(مجتبی تمدن): 09122214105 آدرس وب سایت: www.tsha.ir


طرح و اجرا آبیاری فضای سبز پارکها و شهرکها به صورت قطرهای بارانی و فواره ای

طرح و اجرا آبیاری فضای سبز پارکها و شهرکها به صورت قطرهای بارانی و فواره ای

طرح و اجرا آبیاری فضای سبز پارکها و شهرکها به صورت قطرهای بارانی و فواره ای


طرح و اجرا خط لوله آب پلی اتیلن با دستگاه کاملا اتوماتیک از سایز 40 تا 2000

طرح و اجرا خط لوله آب پلی اتیلن با دستگاه کاملا اتوماتیک از سایز 40 تا 2000

طرح و اجرا خط لوله آب پلی اتیلن با دستگاه کاملا اتوماتیک از سایز 40 تا 2000


اتصالات پلی اتیلن

اتصالات پلی اتیلن

اتصالات پلی اتیلن,اتصالات پلی اتیلن,اتصالات پلی اتیلن,اتصالات پلی اتیلن,اتصالات پلی اتیلن,اتصالات پلی اتیلن,اتصالات پلی اتیلن,اتصالات پلی اتیلن,اتصالات پلی اتیلن, اتصالات پلی اتیلن


لوله پلی اتیلن سایز110 گسترش لوله

لوله پلی اتیلن سایز110 گسترش لوله

لوله های پلی اتیلن تولید شده توسط این شرکت از سایز 16 الی 2000میلیمتر با فشار4 تا40 بار و مواد اولیهpe100وpe80داخلی وخارجی برای مدت50 سال کار مداوم در دمای مرجع جهت مصارف آبرسانی جمعآوریو انتقال فاضلاب های شهری و روستایی و زهکشی تحتفشار انتقال آب از بادست(سدها و آب بندها) به ارازی پایین دست زراعی و کشاورزی انتقال آب خام (تصفیه نشده) وشبکه های توزیع آب جهت مصارف انسانی و صنعتی همچننبن استفاده به عنوان خطوط آتش نشانی(اطفاء حریق) در پالایشگاه ها پتروشیمی ها و اسکله های نفتی مطابق استانداردهایINSO14427  وEN12201.ISO4427.DIN8074 بکار میرود


لوله پلی اتیلن 90 گسترش لوله

لوله پلی اتیلن 90 گسترش لوله

لوله پلی اتیلن 90 گسترش لوله لوله های پلی اتیلن تولید شده توسط این شرکت از سایز 16 الی 2000میلیمتر با فشار2 تا40 بار و مواد اولیهpe100وpe80داخلی وخارجی برای مدت50 سال کار مداوم در دمای مرجع جهت مصارف آبرسانی جمعآوریو انتقال فاضلاب های شهری و روستایی و زهکشی تحتفشار انتقال آب از بادست(سدها و آب بندها) به ارازی پایین دست زراعی و کشاورزی انتقال آب خام (تصفیه نشده) وشبکه های توزیع آب جهت مصارف انسانی و صنعتی همچننبن استفاده به عنوان خطوط آتش نشانی(اطفاء حریق) در پالایشگاه ها پتروشیمی ها و اسکله های نفتی مطابق استانداردهایINSO14427  وEN12201.ISO4427.DIN8074 بکار میرود


لوله پلی اتیلن سایز75 گسترش لوله

لوله پلی اتیلن سایز75 گسترش لوله

لوله های پلی اتیلن تولید شده توسط این شرکت از سایز 16 الی 2000میلیمتر با فشار2 تا40 بار و مواد اولیهpe100وpe80داخلی وخارجی برای مدت50 سال کار مداوم در دمای مرجع جهت مصارف آبرسانی جمعآوریو انتقال فاضلاب های شهری و روستایی و زهکشی تحتفشار انتقال آب از بادست(سدها و آب بندها) به ارازی پایین دست زراعی و کشاورزی انتقال آب خام (تصفیه نشده) وشبکه های توزیع آب جهت مصارف انسانی و صنعتی همچننبن استفاده به عنوان خطوط آتش نشانی(اطفاء حریق) در پالایشگاه ها پتروشیمی ها و اسکله های نفتی مطابق استانداردهایINSO14427  وEN12201.ISO4427.DIN8074 بکار میرود


لوله پلی اتیلن سایز63 گسترش لوله

لوله پلی اتیلن سایز63 گسترش لوله

 لوله پلی اتیلن 63 گسترش لوله لوله های پلی اتیلن تولید شده توسط این شرکت از سایز 16 الی 2000میلیمتر با فشار2 تا40 بار و مواد اولیهpe100وpe80داخلی وخارجی برای مدت50 سال کار مداوم در دمای مرجع جهت مصارف آبرسانی جمعآوریو انتقال فاضلاب های شهری و روستایی و زهکشی تحتفشار انتقال آب از بادست(سدها و آب بندها) به ارازی پایین دست زراعی و کشاورزی انتقال آب خام (تصفیه نشده) وشبکه های توزیع آب جهت مصارف انسانی و صنعتی همچننبن استفاده به عنوان خطوط آتش نشانی(اطفاء حریق) در پالایشگاه ها پتروشیمی ها و اسکله های نفتی مطابق استانداردهایINSO14427  وEN12201.ISO4427.DIN8074 بکار میرود


لوله پلی اتیل 50 گسترش لوله

لوله پلی اتیل 50 گسترش لوله

لوله پلی اتیل 50 گسترش لوله لوله های پلی اتیلن تولید شده توسط این شرکت از سایز 16 الی 2000میلیمتر با فشار2 تا40 بار و مواد اولیهpe100وpe80داخلی وخارجی برای مدت50 سال کار مداوم در دمای مرجع جهت مصارف آبرسانی جمعآوریو انتقال فاضلاب های شهری و روستایی و زهکشی تحتفشار انتقال آب از بادست(سدها و آب بندها) به ارازی پایین دست زراعی و کشاورزی انتقال آب خام (تصفیه نشده) وشبکه های توزیع آب جهت مصارف انسانی و صنعتی همچننبن استفاده به عنوان خطوط آتش نشانی(اطفاء حریق) در پالایشگاه ها پتروشیمی ها و اسکله های نفتی مطابق استانداردهایINSO14427  وEN12201.ISO4427.DIN8074 بکار میرود


لوله پلی اتیلن 40 گسترش لوله

لوله پلی اتیلن 40 گسترش لوله

 لوله پلی اتیلن 40 گسترش لوله لوله های پلی اتیلن تولید شده توسط این شرکت از سایز 16 الی 2000میلیمتر با رده های فشار2 تا40 بار و مواد اولیهpe100وpe80داخلی وخارجی برای مدت50 سال کار مداوم در دمای مرجع جهت مصارف آبرسانی جمعآوریو انتقال فاضلاب های شهری و روستایی و زهکشی تحتفشار انتقال آب از بادست(سدها و آب بندها) به ارازی پایین دست زراعی و کشاورزی انتقال آب خام (تصفیه نشده) وشبکه های توزیع آب جهت مصارف انسانی و صنعتی همچننبن استفاده به عنوان خطوط آتش نشانی(اطفاء حریق) در پالایشگاه ها پتروشیمی ها و اسکله های نفتی مطابق استانداردهایINSO14427  وEN12201.ISO4427.DIN8074 بکار میرود


لوله پلی اتیلن سایز 32 گسترش لوله

لوله پلی اتیلن سایز 32 گسترش لوله

 لوله پلی اتیلن 32 گسترش لوله لوله های پلی اتیلن تولید شده توسط این شرکت از سایز 16 الی 2000میلیمتر با رده های فشار2 تا40 بار و مواد اولیهpe100وpe80داخلی وخارجی برای مدت50 سال کار مداوم در دمای مرجع جهت مصارف آبرسانی جمعآوریو انتقال فاضلاب های شهری و روستایی و زهکشی تحتفشار انتقال آب از بادست(سدها و آب بندها) به ارازی پایین دست زراعی و کشاورزی انتقال آب خام (تصفیه نشده) وشبکه های توزیع آب جهت مصارف انسانی و صنعتی همچننبن استفاده به عنوان خطوط آتش نشانی(اطفاء حریق) در پالایشگاه ها پتروشیمی ها و اسکله های نفتی مطابق استانداردهایINSO14427  وEN12201.ISO4427.DIN8074 بکار میرود


لوله پلی اتیلن 125 گسترش لوله

لوله پلی اتیلن 125 گسترش لوله

لوله های پلی اتیلن تولید شده توسط این شرکت از سایز 16 الی 2000میلیمتر با رده های فشار2 تا40 بار و مواد اولیهpe100وpe80داخلی وخارجی برای مدت50 سال کار مداوم در دمای مرجع جهت مصارف آبرسانی جمعآوریو انتقال فاضلاب های شهری و روستایی و زهکشی تحتفشار انتقال آب از بادست(سدها و آب بندها) به ارازی پایین دست زراعی و کشاورزی انتقال آب خام (تصفیه نشده) وشبکه های توزیع آب جهت مصارف انسانی و صنعتی همچننبن استفاده به عنوان خطوط آتش نشانی(اطفاء حریق) در پالایشگاه ها پتروشیمی ها و اسکله های نفتی مطابق استانداردهایINSO14427  وEN12201.ISO4427.DIN8074 بکار میرود تولیدشده بامواد خود رنگ pe100جهت مصارف ...


لوله پلی اتیلن 16 گسترش لوله

لوله پلی اتیلن 16 گسترش لوله

لوله های پلی اتیلن تولید شده توسط این شرکت از سایز 16 الی 2000میلیمتر با رده های فشار2 تا40 بار و مواد اولیهpe100وpe80داخلی وخارجی برای مدت50 سال کار مداوم در دمای مرجع جهت مصارف آبرسانی جمع آوری و انتقال فاضلاب های شهری و روستایی و زهکشی تحت فشار انتقال آب از بادست(سدها و آب بندها) به ارازی پایین دست زراعی و کشاورزی انتقال آب خام (تصفیه نشده) وشبکه های توزیع آب جهت مصارف انسانی و صنعتی همچننبن استفاده به عنوان خطوط آتش نشانی(اطفاء حریق) در پالایشگاه ها پتروشیمی ها و اسکله های نفتی مطابق استانداردهایINSO14427  وEN12201.ISO4427.DIN8074 بکار میرود


لوله پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن

 لوله اتیلن,لوله پلی اتیلن,لوله پلی اتیلن,لوله پلی اتیلن, لوله پلی اتیلن,لوله پلی اتیلن,لوله پلی اتیلن,لوله پلی اتیلن,لوله پلی اتیلن,لوله پلی اتیلن,لوله پلی اتیلن,لوله پلی اتیلن,لوله پلی اتیلن,لوله پلی اتیلن,لوله پلی اتیلن,لوله پلی اتیلن,لوله پلی اتیلن,لوله پلی اتیلن,لوله پلی اتیلن


نوار آبیاری پلاکدار 30س با دبی 2.6 لیتر در ساعت ضخامت 8 میلیمتر

نوار آبیاری پلاکدار 30س با دبی 2.6 لیتر در ساعت ضخامت 8 میلیمتر

به طور معمول آبیاری قطره ای یکی از کارآمدترین روش های آبیاری می باشد. در این مدل آبیاری به شرطی که درست اجرا و مدیریت گردد، بالاترین بازده را نسبت به سایر آبیاری ها داشته و کمترین تبخیر و ایجاد روان آب را دارد. نوار تیپ آبیاری به دو مدل نوار آبیاری پلاکدار و نوار آبیاری درز داردر این شرکت تولید میگردد. از نوار تیپ برای آبیاری قطره ای کشت های ردیفی و فصلی مانند گوجه فرنگی ، فلفل ، سیب زمینی ، توت فرنگی ، پیاز ، آفتابگردان ، خربزه ، هندوانه ، چغندر قند ، ذرت و محصولات جالیزی دیگر استفاده می شود. نوار آبیاری قطره ای در گلخانه ها نیز قابل استفاده می باشد مزایای نوار تیپ: – به فشار آب زیادی احت...


نوار آبیاری قطره ای آبفشان جنوب

نوار آبیاری قطره ای آبفشان جنوب

نوارهای آبیاری قطره ای آبفشان جنوب در سه فاصله روزنه 10 و 20 و 30 سانتیمتری تولید می شوند.


نوار آبیاری تیپ  Toos -Tape , نوار آبیاری قطره ای

نوار آبیاری تیپ Toos -Tape , نوار آبیاری قطره ای

نوار آبیاری قطره ای Toos -Tape , نوار آبیاری تیپ در سه فاصله روزنه 10و20و30 سانتیمتر تولید می شوند.


لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر آبیاری قطره ای آب لوله

لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر آبیاری قطره ای آب لوله

لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر آبیاری قطره ای آب لوله - لوله 40 میلیمتر 6   اتمسفر - لوله 40 میلیمتر 10 اتمسفر - لوله 40 میلیمتر 16 اتمسفر - لوله آبرسانی ، آبیاری - پلی اتیلن سخت HDPE - 1/4 1 اینچ - PE :   63 - PE :   80 - PE : 100 - دارای نشان استاندارد ملی ایران - دارای ایزو 2008-9001 ، 2007-18001 ، 2004-9001 ، 2000-9001 ، 2005-17025 و ... - دارای تاییدیه جهاد ، آب و خاک و ... - ضمانت نامه ده ساله  - بیمه نامه ده ساله  Ablooleh Pipe & Fitting Polyethylene Inc 1 - سبکی وزن ، مقاومت در برابر ضربه و امکان حلقه نمو...


لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر آبیاری قطره ای آب لوله

لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر آبیاری قطره ای آب لوله

لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر آبیاری قطره ای آب لوله - لوله 50 میلیمتر 6   اتمسفر - لوله 50 میلیمتر 10 اتمسفر - لوله 50 میلیمتر 16 اتمسفر - لوله آبرسانی ، آبیاری - پلی اتیلن سخت HDPE - 1/2 1 اینچ - PE :   63 - PE :   80 - PE : 100 - دارای نشان استاندارد ملی ایران - دارای ایزو 2008-9001 ، 2007-18001 ، 2004-9001 ، 2000-9001 ، 2005-17025 و ... - دارای تاییدیه جهاد ، آب و خاک و ... - ضمانت نامه ده ساله  - بیمه نامه ده ساله  Ablooleh Pipe & Fitting Polyethylene Inc 1 - سبکی وزن ، مقاومت در برابر ضربه و امکا...


لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر آبیاری قطره ای آب لوله ( مشهد )

لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر آبیاری قطره ای آب لوله ( مشهد )

لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر آبیاری قطره ای آب لوله - لوله 63 میلیمتر 6   اتمسفر - لوله 63 میلیمتر 10 اتمسفر - لوله 63 میلیمتر 16 اتمسفر - لوله آبرسانی ، آبیاری - پلی اتیلن سخت HDPE - 2 اینچ- PE :   63 - PE :   80 - PE : 100 - دارای نشان استاندارد ملی ایران - دارای ایزو 2008-9001 ، 2007-18001 ، 2004-9001 ، 2000-9001 ، 2005-17025 و ... - دارای تاییدیه جهاد ، آب و خاک و ... - ضمانت نامه ده ساله  - بیمه نامه ده ساله  Ablooleh Pipe & Fitting Polyethylene Inc 1 - سبکی وزن ، مقاومت در برابر ضربه و امکان حلقه ...


لوله پلی اتیلن 75 میلیمتر آبیاری قطره ای آب لوله

لوله پلی اتیلن 75 میلیمتر آبیاری قطره ای آب لوله

لوله پلی اتیلن 75 میلیمتر آبیاری قطره ای آب لوله - لوله 75 میلیمتر 6   اتمسفر - لوله 75 میلیمتر 10 اتمسفر - لوله 75 میلیمتر 16 اتمسفر - لوله آبرسانی ، آبیاری - پلی اتیلن سخت HDPE - 1/2 2 اینچ - PE :   63 - PE :   80 - PE : 100 - دارای نشان استاندارد ملی ایران - دارای ایزو 2008-9001 ، 2007-18001 ، 2004-9001 ، 2000-9001 ، 2005-17025 و ... - دارای تاییدیه جهاد ، آب و خاک و ... - ضمانت نامه ده ساله  - بیمه نامه ده ساله  Ablooleh Pipe & Fitting Polyethylene Inc 1 - سبکی وزن ، مقاومت در برابر ضربه و امکا...


لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر آبیاری قطره ای آب لوله ( مشهد )

لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر آبیاری قطره ای آب لوله ( مشهد )

لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر آبیاری قطره ای آب لوله - لوله 90 میلیمتر 6   اتمسفر - لوله 90 میلیمتر 10 اتمسفر - لوله 90 میلیمتر 16 اتمسفر - لوله آبرسانی ، آبیاری - پلی اتیلن سخت HDPE - 3 اینچ- PE :   63 - PE :   80 - PE : 100 - دارای نشان استاندارد ملی ایران - دارای ایزو 2008-9001 ، 2007-18001 ، 2004-9001 ، 2000-9001 ، 2005-17025 و ... - دارای تاییدیه جهاد ، آب و خاک و ... - ضمانت نامه ده ساله  - بیمه نامه ده ساله  Ablooleh Pipe & Fitting Polyethylene Inc 1 - سبکی وزن ، مقاومت در برابر ضربه و امکان حلقه ...


لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر آبیاری قطره ای آب لوله ( مشهد )

لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر آبیاری قطره ای آب لوله ( مشهد )

لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر آبیاری قطره ای آب لوله - لوله 110 میلیمتر 6   اتمسفر - لوله 110 میلیمتر 10 اتمسفر - لوله 110 میلیمتر 16 اتمسفر - لوله آبرسانی ، آبیاری - پلی اتیلن سخت HDPE - 4 اینچ- PE :   63 - PE :   80 - PE : 100 - دارای نشان استاندارد ملی ایران - دارای ایزو 2008-9001 ، 2007-18001 ، 2004-9001 ، 2000-9001 ، 2005-17025 و ... - دارای تاییدیه جهاد ، آب و خاک و ... - ضمانت نامه ده ساله  - بیمه نامه ده ساله  Ablooleh Pipe & Fitting Polyethylene Inc 1 - سبکی وزن ، مقاومت در برابر ضربه و امکان ح...


لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر آبیاری قطره ای آب لوله

لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر آبیاری قطره ای آب لوله

لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر آبیاری قطره ای آب لوله - لوله 125 میلیمتر 6   اتمسفر - لوله 125 میلیمتر 10 اتمسفر - لوله 125 میلیمتر 16 اتمسفر - لوله آبرسانی ، آبیاری - پلی اتیلن سخت HDPE - 5 اینچ- PE :   63 - PE :   80 - PE : 100 - دارای نشان استاندارد ملی ایران - دارای ایزو 2008-9001 ، 2007-18001 ، 2004-9001 ، 2000-9001 ، 2005-17025 و ... - دارای تاییدیه جهاد ، آب و خاک و ... - ضمانت نامه ده ساله  - بیمه نامه ده ساله  Ablooleh Pipe & Fitting Polyethylene Inc 1 - سبکی وزن ، مقاومت در برابر ضربه و امکان حل...


لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر آبیاری قطره ای آب لوله

لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر آبیاری قطره ای آب لوله

لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر آبیاری قطره ای آب لوله - لوله 140 میلیمتر 6   اتمسفر - لوله 140 میلیمتر 10 اتمسفر - لوله 140 میلیمتر 16 اتمسفر - لوله آبرسانی ، آبیاری - پلی اتیلن سخت HDPE - 5.5 اینچ- PE :   63 - PE :   80 - PE : 100 - دارای نشان استاندارد ملی ایران - دارای ایزو 2008-9001 ، 2007-18001 ، 2004-9001 ، 2000-9001 ، 2005-17025 و ... - دارای تاییدیه جهاد ، آب و خاک و ... - ضمانت نامه ده ساله  - بیمه نامه ده ساله  Ablooleh Pipe & Fitting Polyethylene Inc 1 - سبکی وزن ، مقاومت در برابر ضربه و امکان ...


لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر آبیاری قطره ای آب لوله

لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر آبیاری قطره ای آب لوله

لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر آبیاری قطره ای آب لوله - لوله 160 میلیمتر 6   اتمسفر - لوله 160 میلیمتر 10 اتمسفر - لوله 160 میلیمتر 16 اتمسفر - لوله آبرسانی ، آبیاری - پلی اتیلن سخت HDPE - 6 اینچ- PE :   63 - PE :   80 - PE : 100 - دارای نشان استاندارد ملی ایران - دارای ایزو 2008-9001 ، 2007-18001 ، 2004-9001 ، 2000-9001 ، 2005-17025 و ... - دارای تاییدیه جهاد ، آب و خاک و ... - ضمانت نامه ده ساله  - بیمه نامه ده ساله  Ablooleh Pipe & Fitting Polyethylene Inc 1 - سبکی وزن ، مقاومت در برابر ضربه و امکان حل...


لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر آبیاری قطره ای آب لوله

لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر آبیاری قطره ای آب لوله

لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر آبیاری قطره ای آب لوله - لوله 180 میلیمتر 6   اتمسفر - لوله 180 میلیمتر 10 اتمسفر - لوله 180 میلیمتر 16 اتمسفر - لوله آبرسانی ، آبیاری - پلی اتیلن سخت HDPE - 7 اینچ- PE :   63 - PE :   80 - PE : 100 - دارای نشان استاندارد ملی ایران - دارای ایزو 2008-9001 ، 2007-18001 ، 2004-9001 ، 2000-9001 ، 2005-17025 و ... - دارای تاییدیه جهاد ، آب و خاک و ... - ضمانت نامه ده ساله  - بیمه نامه ده ساله  Ablooleh Pipe & Fitting Polyethylene Inc 1 - سبکی وزن ، مقاومت در برابر ضربه و امکان حل...


لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر آبیاری قطره ای آب لوله

لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر آبیاری قطره ای آب لوله

لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر آبیاری قطره ای آب لوله - لوله 200 میلیمتر 6   اتمسفر - لوله 200 میلیمتر 10 اتمسفر - لوله 200 میلیمتر 16 اتمسفر - لوله آبرسانی ، آبیاری - پلی اتیلن سخت HDPE - 8 اینچ- PE :   63 - PE :   80 - PE : 100 - دارای نشان استاندارد ملی ایران - دارای ایزو 2008-9001 ، 2007-18001 ، 2004-9001 ، 2000-9001 ، 2005-17025 و ... - دارای تاییدیه جهاد ، آب و خاک و ... - ضمانت نامه ده ساله  - بیمه نامه ده ساله  Ablooleh Pipe & Fitting Polyethylene Inc 1 - سبکی وزن ، مقاومت در برابر ضربه و امکان حل...


لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر آبیاری قطره ای آب لوله

لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر آبیاری قطره ای آب لوله

لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر آبیاری قطره ای آب لوله - لوله 225 میلیمتر 6   اتمسفر - لوله 225 میلیمتر 10 اتمسفر - لوله 225 میلیمتر 16 اتمسفر - لوله آبرسانی ، آبیاری - پلی اتیلن سخت HDPE - 9 اینچ- PE :   63 - PE :   80 - PE : 100 - دارای نشان استاندارد ملی ایران - دارای ایزو 2008-9001 ، 2007-18001 ، 2004-9001 ، 2000-9001 ، 2005-17025 و ... - دارای تاییدیه جهاد ، آب و خاک و ... - ضمانت نامه ده ساله  - بیمه نامه ده ساله  Ablooleh Pipe & Fitting Polyethylene Inc 1 - سبکی وزن ، مقاومت در برابر ضربه و امکان حل...


لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر آبیاری قطره ای آب لوله

لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر آبیاری قطره ای آب لوله

لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر آبیاری قطره ای آب لوله - لوله 250 میلیمتر 6   اتمسفر - لوله 250 میلیمتر 10 اتمسفر - لوله 250 میلیمتر 16 اتمسفر - لوله آبرسانی ، آبیاری - پلی اتیلن سخت HDPE - 10 اینچ- PE :   63 - PE :   80 - PE : 100 - دارای نشان استاندارد ملی ایران - دارای ایزو 2008-9001 ، 2007-18001 ، 2004-9001 ، 2000-9001 ، 2005-17025 و ... - دارای تاییدیه جهاد ، آب و خاک و ... - ضمانت نامه ده ساله  - بیمه نامه ده ساله  Ablooleh Pipe & Fitting Polyethylene Inc 1 - سبکی وزن ، مقاومت در برابر ضربه و امکان ح...


لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر آبیاری قطره ای آب لوله

لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر آبیاری قطره ای آب لوله

لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر آبیاری قطره ای آب لوله - لوله 280 میلیمتر 6   اتمسفر - لوله 280 میلیمتر 10 اتمسفر - لوله 280 میلیمتر 16 اتمسفر - لوله آبرسانی ، آبیاری - پلی اتیلن سخت HDPE - 11 اینچ- PE :   63 - PE :   80 - PE : 100 - دارای نشان استاندارد ملی ایران - دارای ایزو 2008-9001 ، 2007-18001 ، 2004-9001 ، 2000-9001 ، 2005-17025 و ... - دارای تاییدیه جهاد ، آب و خاک و ... - ضمانت نامه ده ساله  - بیمه نامه ده ساله  Ablooleh Pipe & Fitting Polyethylene Inc 1 - سبکی وزن ، مقاومت در برابر ضربه و امکان ح...


لوله پلی اتیلن 315 میلیمتر آبیاری قطره ای آب لوله

لوله پلی اتیلن 315 میلیمتر آبیاری قطره ای آب لوله

لوله پلی اتیلن 315 میلیمتر آبیاری قطره ای آب لوله - لوله 315 میلیمتر 6   اتمسفر - لوله 315 میلیمتر 10 اتمسفر - لوله 315 میلیمتر 16 اتمسفر - لوله آبرسانی ، آبیاری - پلی اتیلن سخت HDPE - 12 اینچ- PE :   63 - PE :   80 - PE : 100 - دارای نشان استاندارد ملی ایران - دارای ایزو 2008-9001 ، 2007-18001 ، 2004-9001 ، 2000-9001 ، 2005-17025 و ... - دارای تاییدیه جهاد ، آب و خاک و ... - ضمانت نامه ده ساله  - بیمه نامه ده ساله  Ablooleh Pipe & Fitting Polyethylene Inc 1 - سبکی وزن ، مقاومت در برابر ضربه و امکان ح...


لوله پلی اتیلن 355 میلیمتر آبیاری قطره ای آب لوله

لوله پلی اتیلن 355 میلیمتر آبیاری قطره ای آب لوله

لوله پلی اتیلن 355 میلیمتر آبیاری قطره ای آب لوله - لوله 355 میلیمتر 6   اتمسفر - لوله 355 میلیمتر 10 اتمسفر - لوله 355 میلیمتر 16 اتمسفر - لوله آبرسانی ، آبیاری - پلی اتیلن سخت HDPE - 14 اینچ- PE :   63 - PE :   80 - PE : 100 - دارای نشان استاندارد ملی ایران - دارای ایزو 2008-9001 ، 2007-18001 ، 2004-9001 ، 2000-9001 ، 2005-17025 و ... - دارای تاییدیه جهاد ، آب و خاک و ... - ضمانت نامه ده ساله  - بیمه نامه ده ساله  Ablooleh Pipe & Fitting Polyethylene Inc 1 - سبکی وزن ، مقاومت در برابر ضربه و امکان حلقه ن...


لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر آبیاری قطره ای آب لوله

لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر آبیاری قطره ای آب لوله

لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر آبیاری قطره ای آب لوله - لوله 400 میلیمتر 6   اتمسفر - لوله 400 میلیمتر 10 اتمسفر - لوله 400 میلیمتر 16 اتمسفر - لوله آبرسانی ، آبیاری - پلی اتیلن سخت HDPE - 16 اینچ- PE :   63 - PE :   80 - PE : 100 - دارای نشان استاندارد ملی ایران - دارای ایزو 2008-9001 ، 2007-18001 ، 2004-9001 ، 2000-9001 ، 2005-17025 و ... - دارای تاییدیه جهاد ، آب و خاک و ... - ضمانت نامه ده ساله  - بیمه نامه ده ساله  Ablooleh Pipe & Fitting Polyethylene Inc 1 - سبکی وزن ، مقاومت در برابر ضربه و امکان ح...


لوله پلی اتیلن 450 میلیمتر آبیاری قطره ای آب لوله

لوله پلی اتیلن 450 میلیمتر آبیاری قطره ای آب لوله

لوله پلی اتیلن 450 میلیمتر آبیاری قطره ای آب لوله - لوله 450 میلیمتر 6   اتمسفر - لوله 450 میلیمتر 10 اتمسفر - لوله 450 میلیمتر 16 اتمسفر - لوله آبرسانی ، آبیاری - پلی اتیلن سخت HDPE - 18 اینچ- PE :   63 - PE :   80 - PE : 100 - دارای نشان استاندارد ملی ایران - دارای ایزو 2008-9001 ، 2007-18001 ، 2004-9001 ، 2000-9001 ، 2005-17025 و ... - دارای تاییدیه جهاد ، آب و خاک و ... - ضمانت نامه ده ساله  - بیمه نامه ده ساله  Ablooleh Pipe & Fitting Polyethylene Inc 1 - سبکی وزن ، مقاومت در برابر ضربه و امکان ح...


لوله پلی اتیلن 500 میلیمتر آبیاری قطره ای آب لوله

لوله پلی اتیلن 500 میلیمتر آبیاری قطره ای آب لوله

لوله پلی اتیلن 500 میلیمتر آبیاری قطره ای آب لوله - لوله 500 میلیمتر 6   اتمسفر - لوله 500 میلیمتر 10 اتمسفر - لوله 500 میلیمتر 16 اتمسفر - لوله آبرسانی ، آبیاری - پلی اتیلن سخت HDPE - 20 اینچ- PE :   63 - PE :   80 - PE : 100 - دارای نشان استاندارد ملی ایران - دارای ایزو 2008-9001 ، 2007-18001 ، 2004-9001 ، 2000-9001 ، 2005-17025 و ... - دارای تاییدیه جهاد ، آب و خاک و ... - ضمانت نامه ده ساله  - بیمه نامه ده ساله  Ablooleh Pipe & Fitting Polyethylene Inc 1 - سبکی وزن ، مقاومت در برابر ضربه و امکان ...


لوله پلی اتیلن 560 میلیمتر آبیاری قطره ای آب لوله

لوله پلی اتیلن 560 میلیمتر آبیاری قطره ای آب لوله

لوله پلی اتیلن 560 میلیمتر آبیاری قطره ای آب لوله - لوله 560 میلیمتر 6   اتمسفر - لوله 560 میلیمتر 10 اتمسفر - لوله 560 میلیمتر 16 اتمسفر - لوله آبرسانی ، آبیاری - پلی اتیلن سخت HDPE - 22 اینچ- PE :   63 - PE :   80 - PE : 100 - دارای نشان استاندارد ملی ایران - دارای ایزو 2008-9001 ، 2007-18001 ، 2004-9001 ، 2000-9001 ، 2005-17025 و ... - دارای تاییدیه جهاد ، آب و خاک و ... - ضمانت نامه ده ساله  - بیمه نامه ده ساله  Ablooleh Pipe & Fitting Polyethylene Inc 1 - سبکی وزن ، مقاومت در برابر ضربه و امکان ح...


رایزر پلیمری

رایزر پلیمری

رایزر پلیمری رایزر پلیمری در انواع سایزها با دوسر رزوه ارائه میشود رایزر پلیمری در دو نوع 2اینچ و 1/2__1اینچ تولید میشود


آبپاش تمام دور KA30

آبپاش تمام دور KA30

آبپاش تمام دور KA30 آبپاش پلیمری ویژه آبیار ی یارانی ساخت کمپانی آکونا سبک ارزان بادوام


لوله دریپردار 16 ساده و PC دارای تائیدیه و استاندارد

لوله دریپردار 16 ساده و PC دارای تائیدیه و استاندارد

لوله های دریپردار 16بهترین گزینه آبیاری جهت انواع زراعت باغها وتاکستان ها حتی زیر سطح خاک لوله های دریپر دار از نوع پلی اتیلن سبک LDPE بوده و در سایز های 16و 20 برای مصارف آبیاری قطره ای استفاده می شود. دریپر های داخل لوله طی فرایند تولید نصب گردیده است و فاصله این دریپر ها در فواصل مشخص و متنوع تولید می گردد. شرکت پلی اتیلن البرز باتوجه به اهمیت و حساسیت مصرف این لوله ها در حیات گیاهان نسبت به انتخاب بهترین و با کیفیت ترین نمونه تولید داخل اقدام نموده و با داشتن تنها نمایندگی رسمی شرکت IEM (اولین و بزرگترین تولید کننده لوله های دریپردار ساده و تنظیم کننده دبی PC) با بهترین کیفیت و ...


*تجهیزات آبیاری تحت فشار باران* تولیدکننده انواع آبپاش آمبو/پروتzk30 انواع رایزرپلیمری/گالوانیزه/پایه آبپاش باضمانت یکسال 09126385375

*تجهیزات آبیاری تحت فشار باران* تولیدکننده انواع آبپاش آمبو/پروتzk30 انواع رایزرپلیمری/گالوانیزه/پایه آبپاش باضمانت یکسال 09126385375

*تجهیزات آبیاری تحت فشار باران* تولیدکننده انواع آبپاش آمبو/پروتzk30 انواع رایزرپلیمری/گالوانیزه/پایه آبپاش باضمانت یکسال 09126385375


*تجهیزات آبیاری تحت فشار باران* تولیدکننده انواع آبپاش آمبو/پروتzk30 انواع رایزرپلیمری/گالوانیزه/پایه آبپاش باضمانت یکسال 09126385375

*تجهیزات آبیاری تحت فشار باران* تولیدکننده انواع آبپاش آمبو/پروتzk30 انواع رایزرپلیمری/گالوانیزه/پایه آبپاش باضمانت یکسال 09126385375

*تجهیزات آبیاری تحت فشار باران* تولیدکننده انواع آبپاش آمبو/پروتzk30 انواع رایزرپلیمری/گالوانیزه/پایه آبپاش باضمانت یکسال 09126385375


*تجهیزات آبیاری تحت فشار باران* تولیدکننده انواع آبپاش آمبو/پروتzk30 انواع رایزرپلیمری/گالوانیزه/پایه آبپاش باضمانت یکسال 09126385375

*تجهیزات آبیاری تحت فشار باران* تولیدکننده انواع آبپاش آمبو/پروتzk30 انواع رایزرپلیمری/گالوانیزه/پایه آبپاش باضمانت یکسال 09126385375

*تجهیزات آبیاری تحت فشار باران* تولیدکننده انواع آبپاش آمبو/پروتzk30 انواع رایزرپلیمری/گالوانیزه/پایه آبپاش باضمانت یکسال 09126385375


*تجهیزات آبیاری تحت فشار باران* تولیدکننده انواع آبپاش آمبو/پروتzk30 انواع رایزرپلیمری/گالوانیزه/پایه آبپاش باضمانت یکسال 09126385375

*تجهیزات آبیاری تحت فشار باران* تولیدکننده انواع آبپاش آمبو/پروتzk30 انواع رایزرپلیمری/گالوانیزه/پایه آبپاش باضمانت یکسال 09126385375

*تجهیزات آبیاری تحت فشار باران* تولیدکننده انواع آبپاش آمبو/پروتzk30 انواع رایزرپلیمری/گالوانیزه/پایه آبپاش باضمانت یکسال 09126385375


*تجهیزات آبیاری تحت فشار باران* تولیدکننده انواع آبپاش آمبو/پروتzk30 انواع رایزرپلیمری/گالوانیزه/پایه آبپاش باضمانت یکسال 09126385375

*تجهیزات آبیاری تحت فشار باران* تولیدکننده انواع آبپاش آمبو/پروتzk30 انواع رایزرپلیمری/گالوانیزه/پایه آبپاش باضمانت یکسال 09126385375

*تجهیزات آبیاری تحت فشار باران* تولیدکننده انواع آبپاش آمبو/پروتzk30 انواع رایزرپلیمری/گالوانیزه/پایه آبپاش باضمانت یکسال 09126385375


کلیه ای لوازمات آبیاری تحت فشار

کلیه ای لوازمات آبیاری تحت فشار

تولید و تهیه و عرضه کلیه ای لوازمات آبیاری تحت فشار www.barangostar.ir      09126385375


تولیدکننده تجهیزات آبیاری تحت فشار انواع آبپاش /آمبو/پرووتzk30/رایزر

تولیدکننده تجهیزات آبیاری تحت فشار انواع آبپاش /آمبو/پرووتzk30/رایزر

تولید و تهیه و عرضه کلیه ای لوازمات آبیاری تحت فشار www.barangostar.ir      09126385375


لوله های آبرسانی هیدروگیت , لوله هیدروگیت ,هیدروگیت , هیدروفیکس

لوله های آبرسانی هیدروگیت , لوله هیدروگیت ,هیدروگیت , هیدروفیکس

لوله های آبرسانی ( هیدروگیت ) جهت انتقال سریع و آسان آب در زمین های کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرند که در دو نوع ساده و سوپر هیدروگیت در طول های معمول 50 و 100 متر تولید و عرضه می گردند . همچنین این لوله ها همراه با دریچه کامل و  پانچر مخصوص ارائه میگردند که در هر فاصله مورد دلخواه می توان از آن انشعاب گرفت . معمولی یا ساده : در زمین های مسطح و بدون شیب که فشار آب نیز ندارد از این محصول استفاده می کنند . که آنرا لوله های فلت می نامند . سوپر : در زمین های دارای شیب که با فشار پمپ آب منتقل می شوند از این محصول استفاده شده و در اسطلاح لی فلت نامیده می شود .


قطره چکان روی خط ایران دریپ(پلی اتیلن البرز)

قطره چکان روی خط ایران دریپ(پلی اتیلن البرز)

- قابلیت بازشدن و نظافت داخل آن در صورت گرفتگی را دارد - دریپر D-1روی لوله از قطر 12 میلیمتر تا قطر 32 میلیمتر قابل نصب می باشد - قابلیت مصرف درمنازل و گلخانه ها - سهولت نصب لیست قیمت ایران دریپ (پلی اتیلن البرز)


قطره چکان داخل خط ایران دریپ (پلی اتیلن البرز)

قطره چکان داخل خط ایران دریپ (پلی اتیلن البرز)

به علت طرحی منحصر به فرد،جریان آب در داخل دریپر به صورت متلاطم بوده و از رسوب مواد در آن جلوگیری می شود امکان مونتاژ سریع دریپر با فواصل دلخواه در کارخانه و مزرعه وجود دارد. دریپر مونتاژ شده با لوله به صورت خط مستقیم بوده لیست قیمت ایران دریپ (پلی اتیلن البرز)


نوار تیپ پلاکدار ایرانی 20 سانتی متری

نوار تیپ پلاکدار ایرانی 20 سانتی متری

نوار تیپ پلاکدار تولید ایران ، آبدهی 1.5 و 2.5 لیتر ، 200 میکرون 20 سانتی متری


نوار تیپ پلاکدار 10 سانت

نوار تیپ پلاکدار 10 سانت

نوار تیپ 10 سانتی متری پلاکدار ایرانی ، با ضخامت 200 میکرون با آبدهی 1.5 و 2.5 لیتر ، طول هر رول 1500 متر ، با تضمین کیفیت و مناسب ترین قیمت 


نوار تیپ 15 سانت پلاکدار ایرانی

نوار تیپ 15 سانت پلاکدار ایرانی

نوار تیپ پلاکدار 15 سانتی متری ایرانی ، با ضخامت 200 میکرون ، با آبدهی 1.5 و 2.5 لیتر ، طول هر رول 1500 متر ، با تضمین کیفیت و قیمت مناسب


نوار تیپ 20 سانت پلاکدار ایرانی

نوار تیپ 20 سانت پلاکدار ایرانی

نوار تیپ پلاکدار 20 سانتی متری ایرانی ، با ضخامت 200 میکرون ، با آبدهی 1.5 و 2.5 لیتر ، طول هر رول 1500 متر ، با تضمین کیفیت و قیمت مناسب 


نوار تیپ 30 سانت پلاکدار

نوار تیپ 30 سانت پلاکدار

نوار تیپ پلاکدار 30 سانتی متری ایرانی ، با ضخامت 200 میکرون ، با آبدهی 1.5 و 2.5 لیتر ، طول هر رول 1500 متر ، با تضمین کیفیت و قیمت مناسب


نوار تیپ 10 سانت درزدار  ( نوار تیپ پلی کشت )

نوار تیپ 10 سانت درزدار ( نوار تیپ پلی کشت )

نوار تیپ درزدار 10 سانتی متری ایرانی ، با ضخامت 175 میکرون ، با آبدهی 1.5 و 2.5 لیتر ، طول هر رول 1000 متر ، با تضمین کیفیت و قیمت مناسب 


نوار تیپ 20 سانت , نوار تیپ درزدار ایرانی

نوار تیپ 20 سانت , نوار تیپ درزدار ایرانی

نوار تیپ درزدار 20 سانتی متری ایرانی ، با ضخامت 175 میکرون ، با آبدهی 1.5 و 2.5 لیتر ، طول هر رول 1000 متر ، با تضمین کیفیت و قیمت مناسب


نوار آبیاری بغل دوخت

نوار آبیاری بغل دوخت

نوار ابیاری بغل دوخت گروه مهندسی و ماشین سازی کشاورز با برند پویا پلیمر در بازار عرضه می شود. موارد استفاده نوارهای آبیاری قطره ای: 1- گیاهان صنعتی: ذرت - نیشکر - پنبه- چغندر قند - سویا - گلزار و ... 2- صیفی و سبزی: هندوانه- خربزه- سیب زمینی- گوجه فرنگی- پیاز- خیار- هویج- کدو- فلفل- کاهو- گل کلم و ... 3- حبوبات: عدس- نخود- نخود فرنگی- لوبیا و ... 4- گیاهان گلخانه ای: کشت خاکی و هیدروپونیک و ... 5- محصولات باغی: کیوی- نهال کاری- چای و ...6- گل کاری: مزارع گل و فضای سبز 


عمده فروشان , عمده فروشان آبیاری قطره ای

عمده فروشان , عمده فروشان آبیاری قطره ای

تمامی اتصالات آبیاری قطره ای و تحت فشار  شامل : شیرهای 16 و 20 ، سه راهی ها ، رابط ها ، اتصالات مربوط به نوار تیپ ، شیر های تخلیه هوا ، شیرخودکار ، کمربند ها ، رایزرها ، فلنچ ها ، زانو ، اتصال و لوله از سایزهای 16 و 20 به بالا


نوار آبیاری قطره ای بغل دوخت یاشیل قطره

نوار آبیاری قطره ای بغل دوخت یاشیل قطره

نوار آبیاری بغل دوخت(زیگزاگی) در دو نوع جاندیری( زیگزاگ خمیده) و زیگزاگ معمولی با فاصله قطره چکانهای 15،20 و 30 سانتی متری با رولهای 1000 متری


نوار تیپ , نوار آبیاری قطره ای

نوار تیپ , نوار آبیاری قطره ای

نوار تیپ درزدار و پلاکدار ایرانی و وارداتی ، واتر فال کره و دوریس دریپ ایتالیات 


لوله پلی اتیلن 16 میلیمتر آبیاری قطره ای ( پلی تهران )

لوله پلی اتیلن 16 میلیمتر آبیاری قطره ای ( پلی تهران )

لوله پلی اتیلن 16 میلیمتر آبیاری قطره ای پلی تهران جنس : پلی اتیلن نرم LDPE گرید : PE : 40 فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر نوع لوله : آبیاری قطره ای LDPE Pipe Polyethylene Pipe


نوار آبیاری قطره ای کنار دوخت 1000 متری (آبفشان ساحل شیراز)

نوار آبیاری قطره ای کنار دوخت 1000 متری (آبفشان ساحل شیراز)

دارای تاییدیه معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی (دفتر توسعه سامانه های نوین آبیاری) و گواهینامه مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی


نوار آبیاری قطره ای کنار دوخت دار 20 سانتی متری

نوار آبیاری قطره ای کنار دوخت دار 20 سانتی متری

نوار آبیاری قطره ای کنار دوخت دار 20 سانتی متری که اولویت اول شرکت در تولید نوار آبیاری می باشد. پیش فرض فاصله روزنه ها در نوارهای آبیاری این شرکت 20 سانتی متری می باشد.


نوار آبیاری قطره ای کنار دوخت دار 30 سانتی متری

نوار آبیاری قطره ای کنار دوخت دار 30 سانتی متری

نوار آبیاری قطره ای کنار دوخت دار 30 سانتی متری که به سفارش مشتری تهیه و ارائه می گردد. برخی از مشتریان این شرکت فقط همین نوع نوار را نیاز دارند که طبق سفارش انها فاصله روزنه ها تولید و ارائه می گردد.


لوله های آبیاری تاشو (هیدروفلوم)

لوله های آبیاری تاشو (هیدروفلوم)

لوله های آبیاری تاشو (هیدروفلوم) که برای آبیاری سطحی از جمله آبیاری مزارع کشاورزی و باغ ها کاربرد دارند، از مواد پلی اتیلنی سبک به همراه مواد افزودنی (محافظ در برابر اشعه نور خورشید) تولید می شوند. لوله های مورد اشاره در قطر های 8 تا 20 اینچ بنا به نیاز و سفارش مشتری به ضخامت کمتر از یک میلی متر و به صورت کلاف های 100 متری، 50 متری و ... (متناسب با درخواست مشتری) تولید، بسته بندی و عرضه می گردند. کاربرد و مزایا: بیشترین کاربرد این لوله ها، جهت آبیاری مزارع کشاورزی، باغات و سایر کشت­هایی است که به صورت ردیفی آبیاری می­شوند. - کاهش مصرف آب به میزان حداقل 30% به علت جلوگیری از تبخی...


آبیاری قطره ای , اتصالات آبیاری قطره ای , اتصال پلاست مشهد

آبیاری قطره ای , اتصالات آبیاری قطره ای , اتصال پلاست مشهد

تولید و واردات آبیاری قطره ای و تحت فشار  آبیاری قطره ای , اتصالات آبیاری قطره ای , اتصال پلاست مشهد


نوار آبیاری 20 سانتی

نوار آبیاری 20 سانتی

نوار آبیاری 20 سانتی نوارهای آبیاری شرکت ثمین پرداز با نام تجاری ثمین قطره ، از مرغوب ترین مواد اولیه و بدون استفاده از گرانول های ضایعاتی تهیه میگردند. ضخامت و قطر دهانه لوله ها بر حسب نیاز مشتری قابل تغییر است. ولی محصول روتین این شرکت دارای مشخصات زیر میباشد. قطر داخلی نوار : 16.5 میلیمتر ضخامت نوار: 175 میکرون طول رول : 1000 متر واقعى وزن رول : 11.5 کیلوکرم فشار کاری : از 4. تا 1.2 و تحمل فشار تا 2 اتمسفر دبی خروجی برای هر روزنه : در فشار یک اتمسفر 2.7 لیتر بر ساعت 


لوله لودن 16 میلیمتر آبیاری 4 اتمسفر

لوله لودن 16 میلیمتر آبیاری 4 اتمسفر

لوله لودن 16 میلیمتر آبیاری 4 اتمسفر تاییدیه جهاد کشاورزی


نوار آبیاری،لبه دار، 10 سانت، توس تیپ، Toos-Tape

نوار آبیاری،لبه دار، 10 سانت، توس تیپ، Toos-Tape

نوار آبیاری قطره ای 10 سانت لبه دار توس تیپ، Toos-Tape


صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »