امروز پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ ۱۶:۰۴

محصولات و خدمات خشک کن

درایر جذبی  (خشک کن)
درایر جذبی (خشک کن)

درایر جذبی (خشک کن) این خشک کن ها برای جذب آب موجود در هوا در مسیر لوله کشی و بعد از مخزن هوا نصب میشود. در این سیستم هوا از میان دانه های مواد آلومینیوم اکتیو (مورکولارسیو) عبور کرده و آب موجود در آن جذب این مواد میشود.

هواسازان سهند
حوله خشک کن
حوله خشک کن

حوله خشک کن ( شایان رادیاتور)    

شایان رادیاتور
درایر تبریدی (خشک کن)
درایر تبریدی (خشک کن)

درایر تبریدی (خشک کن) این خشک کن ها برای جذب آب موجود در هوا در مسیر لوله کشی و بعد از مخزن هوا نصب میشود. در این سیستم هوا وارد قسمت اواپراتور دستگاه درایر شده و با گاز مبرد (سرد کننده) برخورد کرده و به مایع تبدیل شده و توسط یک شیر تخلیه از دستگاه درایر خارج میشود.

هواسازان سهند