بازار لوله، اتصالات و شیرآلات ایران
بازار لوله، اتصالات و شیرآلات ایران
گلخانه و سایبان

۱۴۷۶ هکتار گلخانه و سایبان به بهرهبرداری رسید

۱۴۷۶ هکتار گلخانه و سایبان به بهرهبرداری رسید

سرپرست معاونت باغبانی وزارت جهاد از توسعه و بهره برداری ۱۴۷۶ هکتار گلخانه و سایبان در ۵ ماهه نخست امسال خبر داد.

به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمدعلی طهماسبی ادامه داد: از ۱۴۷۶ هکتار عملکرد ۵ ماهه، ۷۶۱.۹ هکتار مربوط به توسعه گلخانه و سایبان ها و ۷۱۴.۱ هکتار مربوط به بهره برداری از گلخانه‌های احداث شده، بوده است.

وی همچنین گفت: از ۷۶۱.۹ هکتار سطح گلخانه توسعه یافته تاکنون، سطح ۴۸۸ هکتار خود اجرایی و ۲۷۴ هکتار با تسهیلات بانکی اجرا شده است.

طهماسبی خاطرنشان کرد: از ۴۸۸ هکتار سطح خود اجرایی گلخانه‌ها، ۴۶۵ هکتار معادل ۹۵.۲ درصد به گلخانه تجاری، ۶.۴ هکتار (۱.۳ درصد) به گلخانه‌های کوچک مقیاس و ۱۶.۶ هکتار (۳.۵ درصد) به سایبان‌ها تعلق دارد.

وی اضافه کرد : از ۲۷۴ هکتار گلخانه که با تسهیلات بانکی احداث شده است، ۲۶۴.۲ هکتار (۹۶.۴ درصد) به گلخانه‌های تجاری، ۱.۲ هکتار (۰.۴ درصد) به گلخانه‌های کوچک مقیاس و ۸.۶ هکتار (۳.۲ درصد) به سایبان‌ها اختصاص دارد.

محمدعلی طهماسبی، سرپرست معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی درباره رتبه بندی استان‌ها به لحاظ سطح توسعه و بهره برداری و درصد تحقق اهداف برنامه توسعه گلخانه‌ها و سایبان، اظهار کرد: استان‌های اردبیل با عملکرد ۱۷۸.۱ هکتار (۷۰ هکتار بهره برداری و ۱۰۸.۱ هکتار توسعه)، جنوب کرمان با عملکرد ۱۷۱.۶ هکتار (۵۰ هکتار سطح بهره برداری و ۱۲۱.۶ هکتار سطح توسعه)، آذربایجان شرقی با عملکرد ۱۶۳.۴ هکتار (۳۶.۱ هکتار سطح بهره برداری و ۱۲۷.۳ هکتار توسعه، اصفهان با عملکرد ۱۴۶.۹ هکتار (۳۶.۱ هکتار سطح بهره برداری و ۱۱۰.۸ هکتار سطح توسعه)، هرمزگان با عملکرد ۱۴۴.۲ هکتار (۱۴۱.۱ هکتار سطح بهره برداری و ۳.۱ هکتار سطح توسعه) و تهران با عملکرد ۱۳۶.۱ هکتار (۵۷ هکتار سطح بهره برداری و ۷۹.۱ هکتار سطح توسعه) بیشترین میزان عملکرد از برنامه‌های توسعه گلخانه‌ها و سایبان را داشته اند.

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید