بازار لوله، اتصالات و شیرآلات ایران

ازن چیست و چه کاربردی دارد؟

ازن چیست و چه کاربردی دارد؟ ازن چیست : ازن شکلی از اکسیژن است که در هر مولکول خود سه اتم دارد. ازن یک گاز بی رنگ با بویی مشابه کلرین ، قابل حل شدن در آب سرد و مواد قلیایی است در صنعت ، گاز ازن با عبور اکسیژن تخلیه الکتریکی بی صدا ایجاد […]