بازار لوله، اتصالات و شیرآلات ایران

بازیافت پلی اتیلن و اهمیت آن

بازیافت پلی اتیلن و اهمیت آن بازیافت امروزه با افزایش مصرف پلیمرها شاهد افزایش ضایعات این مواد نیز هستیم که به طبع آن مساله بازیافت ضایعات و مشکلات زیست محیطی اهمیت بیشتری می یابد. بازیافت موثر و توسعه کاربردهای جدید برای محصولات تهیه شده از پلیمرهای بازیافتی می تواند مشکل تجمع ضایعات و آلودگی محیط […]