بازار لوله، اتصالات و شیرآلات ایران

تجهیزات و لوازم آبیاری قطره ای

تجهیزات و لوازم آبیاری قطره ای یکی از بروز ترین سیستم های آبیاری تحت فشار سیستم آبیاری قطره ای است. سیستم آبیاری قطره ای عبارت است از روشی که در آن آب با فشار کم از روزنه یا وسیله‌ای به نام قطره‌چکان از شبکه خارج و به صورت قطراتی در پای گیاه ریخته می‌شود. گاهی […]