بازار لوله، اتصالات و شیرآلات ایران
عوامل موثر بر عمر مفید ساختمان

عوامل موثر بر عمر مفید ساختمان

عوامل موثر بر عمر مفید ساختمان عمر مفید مصالح، اجزا یا سیستم ساختمانی عبارت است از محدوده زمانی پس از نصب، که خصوصیات اصلی موارد مذکور از یک مقدار حداقل مجاز بیشتر و یا مساوی آن باشد. هر ماده یا جزء در یک سیستم ساختمانی دارای عمر مفید مشخصی است. از بعضی اجزا مانند اعضای […]