بازار لوله، اتصالات و شیرآلات ایران
دستمزد

پرونده دستمزد ۹۹ کارگران با ۴۶.۵ درصد رشد بسته شد.

پرونده دستمزد ۹۹ کارگران با ۴۶.۵ درصد رشد بسته شد. پرونده دستمزد ۹۹ کارگران که از اسفند سال گذشته باز بود، سرانجام پس از افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران با ۴۶.۵ درصد افزایش نسبت به سال ۹۸ بسته شد. چانه‌زنی ها برای تعیین دستمزد سال ۹۹ از اوایل اسفندماه سال گذشته شروع شد […]