بازار لوله، اتصالات و شیرآلات ایران

آبیاری قطره ای در گلخانه

آبیاری قطره ای در گلخانه چه روش هایی برای آبیاری گیاهان در گلخانه ها مورد استفاده قرار میگیرد ؟ یکی از پارامترهایی که تاثیر بسیار زیادی در کیفیت محصولات گلخانه ای دارد روش صحیح آبیاری است. مقدار آب مورد نیاز گلخانه به منطقه کشت و شرایط آب و هوایی،محصول مورد کشت ، زمان و فصل […]